22 MAYIS 2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
82

Belediye Encümeninin 22.05.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:95
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 177 sayılı yazısı ile okulun 3-C ve 2-F sınıflarını eğitim gezisi amacıyla İzmir’e yapacağı gezi için Kurumumuz araçlarından birinin görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:96
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Selma ASLANTAŞ, Emine YILDIRIM, Ömer Faruk ÇANKIRIGİL Gökçetepe mah.Adnan Menderes Cad.no:19
Selçuk IŞIK Gökçetepe mah.Küçükbahçe sk.
Güven-Günay ÇEKEN Mıhlı mah.Yudum 1.sk. no:5
KARAR NO:97
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk – İfraz
Tapuda Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, makbere mevkii, İ17D18D4D pafta,190 ada,155 nolu parselde zeytinlik vasıflı 6.062,36 m2’lik Erkan YAZICI adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 1.882,95 m2’ lik kısmın yola, 45,30 m2’lik kısmın ise park olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 648,99 m2 Şuulu imar Parseli
B Nolu parsel 2.012,26 m2 Tam imar parseli
C nolu parsel 7,85 m2 Şuulu imar Parseli
D nolu parsel 40,87 m2 Şuulu imar Parseli
E nolu parsel 280,79 m2 Şuulu imar Parseli
F nolu parsel 39,12 m2 Şuulu imar Parseli
G nolu parsel 1.104,23 m2 Tam imar parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, ilgilisinin 21.05.2014 tarihinde vermiş olduğu C ve D nolu parsellerin Küçükkuyu Belediyesine şartsız ve bedelsiz olarak bağışlama talebi başkanlık makamınca 22.05.2014 tarihinde uygun görülerek,tapu işlemleri sırasında C ve D nolu iki adet parselin şartsız ve bedelsiz olarak Küçükkuyu belediyesi adına tapularının tesciline encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:98
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun turizm beldesi olmasından dolayı ve esnafımızın mağdur olmaması amacıyla da sezonluk olarak kurdurulacak tezgâhlarda hediyelik eşya ( el emeği şile bezinden yapılmış ürünler, el emekleri, yöresel ürünler, beldemizin tanıtımına yönelik vb.) , takı, kıyafet vb.satışlara izin verilmesine stantların 01.Haziran.2014 tarihinden itibaren Sahil Mahallesi liman içinde bulunan fener yolundaki yürüyüş yoluna Belediyemizce uygun görülecek yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak 15.Temmuz.2014 ve 15.EYLÜL.2014 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 750,00 TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:99
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu liman içinde kurdurulacak olan gıda satışı yapan tezgâhların, 01 Haziran 2014 tarihinden sezon sonuna kadar Belediyemizin uygun göreceği yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak sezonluk 15. Temmuz.2014 ve 15.Eylül.2014 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 1.000,00 (Bin) TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:100
Belediyemiz Encümeni 22.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemize emlak vergisi, su faturası vb. borçların ödenmesi konusunda mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda Ziraat Bankası ile otomatik ve elektronik ödeme yöntemleriyle fatura tahsilatının yapılmasının uygunluğuna, banka ile protokol yapılmasına ve yapılacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.