24.03.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
91

Belediye Encümeninin 24.03.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:52
Belediyemiz Encümeni 24.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bir çok ülkenin Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının ve üst düzey yetkilerinin katılacağı Marmara Grubu Vakfı tarafından 05-07 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 19.Avrasya Ekonomi Zirvesindeki yabancı misafirlere, Kurumumuz zeytinliklerinden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının hediye verilmek üzere ayrılan kısmından, 200 şişe zeytinyağı verilmesi için sponsor olunmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:53
Belediyemiz Encümeni 24.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: İfraz
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 24.03.2016 tarih ve 20160795 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 160 Ada, parsel 11 de Bahçeli Kargir Ev vasıflı Medine AKSOY’a ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:54
Belediyemiz Encümeni 24.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Servet Sitesi Mıhlı Mah. Süleyman SAKALLI Cad. no:147
Ahmet KAHRAMAN Sahil Mah. Elmas Sokak No:15

KARAR NO:55
Belediyemiz Encümeni 24.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Zabıta Amirliği’nin 24.03.2016 tarihli yazısında “ Kurumumuza bazı işyerleri için mesul müdür belgesi verilmesi talepli dilekçeler gelmektedir. Mesul Müdür belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 35.maddesi gereği Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından düzenlenebilir.” Denilmektedir. İlgi yazıya istinaden talep edenlerden mesul müdür belgesi olarak 500,00 TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.