24.06.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
237

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.06.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:39

KARAR ÖZETİ: Tutanak.Zabıta Amirliğinin 22.06.2021 tarih ve 1400 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtaları tarafından  18/06/2021 tarihinde saat:10:30’da İbrahimce Mahallesi 422. Sokak No:26 Edremit/BALIKESİR adresinde ikamet eden, İsmail Ümit GÖRGÜN isimli şahsın  Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3. Cadde de 10 LA 954 plakalı araç ile izinsiz seyyar satıcılık (hurdacılık) ve anons yaptığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; Konuya dair 18.06.2021 gün ve 000073 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış Başlıklı  32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo: 116********) İsmail Ümit GÖRGÜN’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:40

KARAR ÖZETİ: Genel

Zabıta Amirliğinin 22.06.2021 tarih ve 1391 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesinin Jeopolitik Konumu ve Turizm Bölgesi olması, özellikle yaz aylarında mevcut nüfusun yaklaşık 10-12 kat artması ile birlikte Beldemiz, Çanakkale ilinin nüfusu en kalabalık yerleşim yerlerinden birisi haline gelmektedir. Ayrıca D-550 Devlet Karayolunun beldemiz içerisinden geçmesi, yaz aylarında araç trafiğinin artmasına sebebiyet vermektedir. Söz konusu Karayolu üzerinde vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için yapılan duraklar mevcuttur. Durakların karayoluna bakan şerit bölgesine ve özellikle beldenin içinde bulunan durakların yaklaşma mesafelerine hatalı park edilen araçlar nedeniyle yolcu indirme ve bindirmelerde sorun yaşandığı görülmektedir. Bu hususlarla ilgili Küçükkuyu halkından, yolculuk yapan vatandaşlardan belediyemize farklı iletişim kanalları ya da şifahen şikâyetler gelmekte olup; .Konu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu ve  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Park etmenin Yasak Olduğu Yer ve Haller başlıklı  115. Maddesinin (a) bendinin “…5)-Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde park edilemez” hükmü gereği  sadece kamu hizmeti yapan araçlar ile Küçükkuyu – Edremit hattı arasında vatandaşlarımıza hizmet veren minibüsler için trafiği tehlikeye düşürmeyecek ve aksatmayacak şekilde durakların giriş ve çıkış kısımlarının  yer plastik duba ile işaretlenmesine ve giriş çıkış cebi oluşturulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:41

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 23.06.2021 tarih ve 1414 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Uluçınar Sokak, Cemile Çakmak Sitesi adresinde bulunan Cemile Çakmak Sitesi Yönetimi Adına Mehmet MERTEK tarafından verilen 14.06.2021 tarih ve 0483 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  binaların  fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin  su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:42

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 1415 sayılı teklif yazısı ile;           Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Akıncı Sokak ,No:4 B-1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4A pafta, 509 ada, 30 parsel üzerinde Gülay YAĞLI’ya ait dairenin çatı terasında inşaai faaliyet yapıldığı telefon şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda Beldemizde 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağının başlamasına rağmen, Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak Ytong tuğla kullanılarak 3,40 mt x 3,00 mt ve 1,50 mt x 0,85cm olmak üzere toplamda 11,40 m2’lik bir açık alanın kapalı alana dahil edildiği tespit  edilerek 22.06.2021 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo: 307*******) Gülay YAĞLI’ya 10.925.87TL (onbindokuzyüzyirmibeşlira seksenyedi kuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:43

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 1416 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akıncı Sokak No:4 C-1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4A pafta, 509 ada, 30 parsel üzerinde Metin AYTAÇ’a ait dairenin çatı terasında inşaai faaliyet yapıldığı telefon şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda Beldemizde 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağının başlamasına rağmen, Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak Ytong tuğla kullanılarak 3,40 mt x 3,00 mt ve 1,50 mt x 0,85cm olmak üzere toplamda 11,40 m2’lik bir açık alanın kapalı alana dahil edildiği tespit  edilerek 22.06.2021 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo: 196********) Metin AYTAÇ’a 10.925.87TL (onbindokuzyüzyirmibeşlira seksenyedi kuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

24.06.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.