24.11.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
152

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.11.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 24.11.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:187
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
22.11.2016 tarih ve 20163370 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Özgür ERKOVAN’ın 10/11/2016 tarih ve 201851 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından, Gökçetepe Mahallesi, İ17d-22b-2b pafta, 244 ada, 40 parsel için hazırlanan yolaterk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d-22b-2b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Hemit Mevkii, İ17d-22b-2b pafta, 244 ada, 40 parselde zeytinlik vasıflı Özgür ERKOVAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:188
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.
Mehmet Ali ÇAYIR : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Yeşilyurt 2. Sokak No:14
Özcan BAYRAM : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:14/2
Nadir ATAÇ : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Dr. Fazıl Küçük Sokak No:18
Abdulkadir Ayhan VECDİSOY: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:18
Sevgi CESUR : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:4
Deniz İNCE : Küçükkuyu.Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:6
Sibel AKPOLAT : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:16
KARAR NO:189
KARAR ÖZETİ: Tevhit
35 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 07.11.2016 gün ve 2016385 sayılı yazılı başvurusuna istinaden 24.11.2016 tarih ve 20163394 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmezocağı Mevkii, İ17d-23a1a pafta, 120 ada, 22 ve 23 parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d-23a-1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmezocağı Mevkii, İ17d-23a-1a pafta, 120 ada, 22 parsel arsa vasıflı Serap KÖKSAL,Talip SARI ve Emine Gülşen SARI ’ya ait taşınmaz ve ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmezocağı Mevkii, İ17d-23a-1a pafta, 120 ada, 23 arsa vasıflı Serap KÖKSAL,Talip SARI ve Emine Gülşen SARI ’ya ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

24.11.2016 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.