24.12.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
177

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.12.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:118

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Garaj Amirliğinin 24.12.2020 tarih ve 3505 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Osman Tan Sokak, Karabağ Evleri adresinde bulunan (Abone No: 7320-7339-7340-6222-5912) Hamide YALÇIN tarafından verilen 22/12/2020 tarih ve 1404 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:119

KARAR ÖZETİ: Genel

Zabıta Amirliğinin 24.12.2020 tarih ve 3500 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait zeytin ağaçlarıyla ilgili 2020 yılı içerinde

23/12/2020 tarihli tutanak ile 13.870 kg zeytin toplanmış ve bu toplanan zeytinler ile ilgili, 28/10/2020 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde sıkım işlemi yapılarak 2463 kg zeytinyağı çıkartılmış olup;  ve yine bahsi geçen zeytin ağaçlarından elde edilen 350 kg zeytin salamura yapılarak Belediyemizin deposunda muhafaza edilmiştir. Encümenimizce yapılan değerlendirmede söz konusu 350 kg salamura zeytinin yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere ikram edilmek üzere ayrılmasına, 2463 kg zeytinyağının ise Kurumumuza gelir sağlamak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:120

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 3487 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0111-032103 Periyodik Yayın Alımları kodundan 5.070,00TL’nin 0111-015151 Belediye Başkanına Yapılan ödemeler koduna 5.000,00TL , 0111-025601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 70,00TL, 0139-032101 Kırtasiye Alımları kodundan 4.500,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kodundan 60.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-034204 Mahkeme Harç ve Giderleri kodundan 11.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-034301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler kodundan 18.500,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna , 0139-035103 Bilgisayar Hizmeti Alımları kodundan 16.500,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-035201 Posta Telgraf Giderleri kodundan 35.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-035203 Bilgiye Abonelik Giderleri kodundan 14.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-035505 Hizmet Binası Kiralama kodundan 7.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-035590 Diğer Kiralama Giderleri kodundan 13.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-035903 Kurslara Katılma Giderleri kodundan 7.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-037302 Makine Teçhizat bakım ve Onarım Giderleri kodundan 8.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-051205 Sosyal Güvenlik Kurumu giderleri kodundan 34.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-053101 Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. giderleri kodundan 16.500,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-053190 Diğerlerine kodundan 141.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0139-096101 Yedek Ödenekten 18.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Giderleri koduna 17.500,00TL, 0139-058951 İller Bankasına Verilen Paylar koduna 500,00TL, 0620-034204 Mahkeme Harç ve Giderleri kodundan 10.000,00TL’nin 0620-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0620-035105 Harita Yapım ve Alım Giderleri kodundan 45.000,00TL’nin 0620-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 0620-038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri kodundan 145.000,00TL’nin 0620-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna, 1070-054751 Muhtaç Asker Ailesi Yardım kodundan 1.000,00TL’nin 1070-054790 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

24.12.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.