BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.01.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:08

Belediyemiz Encümeni 25.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Orkide Sokak, No:4/a,4/b ve 6  adresinde bulunan  binalar ile  ilgili  verilen  toplu imzalı 22.01.2018 tarih ve 0251 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup; foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:09

Belediyemiz Encümeni 25.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhiden Yola Terk -ifraz

İlgilisi Canan VURAL’ın 22.01.2018 tarih ve 0252 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 24.01.2018 tarih ve 0303 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 160 ada, 32 ve 33 nolu parsel için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 160 ada, 32 nolu parsel arsa vasıflı Canan VURAL adına kayıtlı, 160 ada, 33 parsel tarla vasıflı Canan VURAL adına kayıtlı taşınmazların  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:10

Belediyemiz Encümeni 25.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:18.Madde

25.01.2018 tarih ve 0306 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi i17d18d3d pafta, 169 ada, 21den 32 parsele kadar, 239 ada, 39 parselden 46 parsele kadara ve 325 ada, 1 parselden 4 parsele kadar olan taşınmazlar düzenleme sahasına alınmış olup;  DOP  0.3585982 hesaplanarak uygulama bittikten sonra oluşan  yeni imar adası ve parsellerin ve ekteki  dosyadaki  kroki ve  hesap çizelgelerinin 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden uygun olduğuna, Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına, ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18.madde belge1

25.01.2018  tarihli Encümen   3 adet karardan ibarettir.