25.03.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
204

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.03.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:11

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih ve 0564 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Ayhan Özerden Caddesi No:3 adresinde 296 ada 6 parseldeki eski taşınmazın tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla Belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediye binamızın yetersiz olması, ilgi yerin belediyemize yakın olması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34. maddenin (g) bendi ”Taşınmaz mal satımına trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” hükmü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesi  ”İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması” hükmü gereği ilgili taşınmazın üç yıllığına kiralanmasının uygunluğuna; ve Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:12

KARAR ÖZETİ: Ticari Taksi Devir işlemi

Zabıta Amirliğinin 23.03.2021 tarih ve 0654 sayılı teklif yazısı ile (TCKNo: 295********) Seyfi ÇAKIR’ın; Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Şehit Jandarma Çavuş Emin PAMUKÇU Sokak, No:2/L ve Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:16/A adreslerinde YALI TAKSİ durağına kayıtlı sahibi olduğu 17 T 7043 plakalı ticari taksinin plaka ve durak hakkını, araçsız olarak (TCKNo: 282********) Şeniz TOP isimli şahısa devir edeceğini bildirmiş olup; 19/03/2021 tarih ve 0178 kayıt nolu dilekçe ile Şeniz TOP Seyfi ÇAKIR’a ait 17 T 7043 plakalı ticari taksinin plaka ve durak hakkını devir alacağını beyan etmiştir. 22/03/2021 tarihli Ayvacık Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası yazısı ile ilgili kişilerin borçlarının bulunmadığını ve devirlerde taraflarca sakınca olmadığını bildirmiş olup; Ticari Taksi Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca devir işlemleri ile ilgili evraklar eksiksiz olarak getirilmiştir ve Ticari Taksi Yönetmeliğine istinaden 2.000,00TL.(ikibintürklirası) devir ücreti, Şeniz TOP adına Belediyemiz hesabına yatırılmış olup, konu ile ilgili devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:13

KARAR ÖZET: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 0674 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2020 Yılı Bütçesi Kesin Hesabı Belediye Başkanı tarafından 25.03.2021 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine gereği Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine sunulan 2020 yılına ait Gelir Gider Kesin Hesap cetvellerinin Nisan Ayı sonuna kadar incelenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

25.03.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.