25.05.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI.

0
398

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.05.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:98

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/05/2023 tarih ve 2023/7524 sayılı yazısı ile teklif edilen, 17.05.2023 tarih ve 3561 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü  yazısı ve 11.05.2023 tarih ve 3746761 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün “İnşaat Yasakları” konulu yazısında belirtilen 15.06.2023-15.09.2023 tarihleri arasında inşaat yasağının uygulanması kararı doğrultusunda,  Küçükkuyu Belde  sınırları içerisinde belirtilen tarihler arasında kurallara ve yasağa uymayan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:99

KARAR ÖZETİ: 2023 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.05.2023 tarih ve 2023/7296 sayılı  yazısı ile  teklif edilen       03.10.2022 Tarih ve 2022/60 sayılı Meclis kararı ile   onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçesinde  elektrik tüketim bedelleri ile birlikte mal ve malzeme alımına  gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalarak bütçe tertibinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…… bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”hükmü ve yine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanıp cari harcamalar için oluşturularak 11.05.2023 tarih ve 2023/90 sayılı kararı ile Encümenimizce incelenmeye alınan 2023 Mali Yılı Ek Bütçe tasarısı ve eki cetvellerde detayları belirtilen 30.000.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

 

25.05.2023 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.