25.12.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
707

Belediye Encümeninin 25.12.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:255
Belediyemiz Encümeni 25.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Komisyon Kurulması
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 449.maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki Arsa, arazi, bina ve sabit tesisler (Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar, köprüler, meydanlar, parklar, gazinolar, düğün salonu, lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak, demirbaş eşyaları, mefruşatı, canlı hayvanları, taşıtları, iş makineleri, aletlerin sayımını yapmak ve kıymetleri, mal ediş bedelleri bilinen gayrimenkul malların kıymet takdirini yaparak kayıtlarımıza intikallerini sağlamak için komisyon başkanı Mali İşler Müd. Vk. Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, Memur Ferit KADAN ve Fen İşl. Teknikeri Metin ALCAN’dan oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:256
Belediyemiz Encümeni 25.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; TL( ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:257
Belediyemiz Encümeni 25.12.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İmha
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödeneklerin iptali ve devri ile ilgili 39.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin kotlarındaki kullanılmayan fazla ödeneklerin listesi ekte düzenlenmiş olup; İmhasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.