26.03.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
209

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.03.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:22

KARAR ÖZET: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve 0883 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2019 Yılı Bütçesi Kesin Hesabı Belediye Başkanı tarafından 26.03.2020 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre, Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine sunulan 2019 yılına ait Gelir Gider Kesin Hesap cetvellerinin Nisan Ayı sonuna kadar incelenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:23

KARAR ÖZET: Pazar Yerleri

Zabıta Amirliğinin  26.03.2020 tarih ve 2020/0896 sayılı teklif yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontörlülerin 29/08/2019-14/10/2019 tarihleri arasında Genel İş Yürütümü ile ilgili teftiş raporunun ilgili maddeleri gereği; 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden; Belediye Meclisine sunulan  25/12/2019 tarih ve 2019/3354 sayılı Zabıta Amirliği  teklif yazısı ile    Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesinde aşağıda belirlenen cadde ve sokaklarda 2020 yılı içerisinde her hafta Cuma günü ( kış aylarında saat: 09.00-18.00 arasında, yaz aylarında saat: 07.00-20.30) arasında kurulmasına ve pazaryerinin  kurulması ile ilgili

 • Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 2. Cadde
 • Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 1. Cadde
 • Sahil Mahallesi Elmas Sokak
 • Sahil Mahallesi Asmalı Sokak
 • Sahil Mahallesi Leylak 1. Sokak
 • Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Sokak
 • Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi
 • Sahil Mahallesi Mehmet Dede Efendi Caddesi
 • Sahil Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi
 • Sahil Mahallesi Adalet Sokak
 • Sahil Mahallesi İsmail Öran Sokak

olarak gösterilen yerlere ait ekte sunulan  cadde ve sokakların isimlerinin yer aldığı pazaryeri yerleşim planı krokisinin uygunluğuna ve  Pazaryeri Hakkında Yönetmeliğinin  8. maddesi gereği; cadde ve sokaklarda belirtilen yerlerle ilgili ilgililerin pazaryerinde yer tahsisi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi; Meclisimizce  oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisinin kararını takiben 3 ay içinde Pazaryeri Yönetmeliğinin 6.ncı maddede belirtilen hizmet tesislerini içerecek şekilde hazırlanır ve belediye encümenince onaylanır.” Hükmüne yer verilmiştir, ancak; Çin ‘ in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs ( Covid -19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Küçükkuyu Beldesinde yukarıda belirtilen Cadde ve Sokaklardaki kurulan Pazaryerine Sebze ve Meyve Pazarı harici pazarcılarının gelmemesinden dolayı yer tespitinin tam ve sağlıklı olarak yapılamayacağından, söz konusu salgın hastalığın etkisinin geçip, belirtilen Cadde ve Sokaklardaki tüm pazaryeri esnafının gelmesine müteakip ileriki bir tarihte Pazaryeri yönetmeliğinin 8.nci maddesi hükmünün uygulanmasını ve söz konusu işlemin salgın hastalık nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24

KARAR ÖZET: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 0898 sayılı teklif yazısı ile  Beldemiz Sahil Mahallesi, i17d23a1a  pafta, 297 ada ,5 parselde Bülent Ecevit Caddesi, No:21/B adresinde Belediyemizce Veterinerlik hizmetleri verilmekteyken Veterinerlik hizmetlerinin Küçükkuyu Belediyesi Arıtma Tesisi bünyesindeki binada verilmeye başlanması sebebi ile boş ve kullanılamayan durumda kalan yukarıda bilgileri verilen yapının, Kurumumuza gelir sağlanması amacı doğrultusunda kullandırılması  İdaremizin menfaatine olacağından söz konusu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek  3 yıllığına kiralanmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

26.03.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.