26.09.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
263

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.09.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:127

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu İlkokul Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih E.17735871 sayılı yazılı talebi Encümenimizce değerlendirilmiş olup; eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere talep edilen 1 adet renkli yazıcı(Epson L386 veya L3060 Marka ) ihtiyacın Belediyemiz tarafından alınmasının uygunluğuna ve yapılacak giderlerin bedellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:128

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesinde plansız alanda bulunan tapuda 517 ada, 53 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Yapı Kayıt Belgesi alınarak temelden yeni yapılmakta olan ruhsatsız kaçak inşaai faaliyeti Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 20.09.2019 tarih ve 10 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesinde plansız alanda bulunan tapuda 517 ada, 53 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Selime KASPAROĞLU’na 14.268,20 TL.(Ondötbinikiyüzaltmışsekizlira yirmikuruş) para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

26.09.2019 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.