26.11.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
321

Belediye Encümeninin 26.11.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:228
Belediyemiz Encümeni 26.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun eğitimci ( koro şefi ) ve koro müzisyenlerinin ücretlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:229
Belediyemiz Encümeni 26.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 188.000,00 TL (YüzseksensekizbinTürkLirası) uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:230
Belediyemiz Encümeni 26.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Halit ATALAY Gökçetepe Mah.Değirmen Sokak no:10
Aslı SOYDEMİR, Salih KARASAKAL, Güler DURUŞ, Fatma ÖZDEMİR, Selda DEMİRTAŞ Gökçetepe Mah.Barış 6.sk. no:6
Orhan VURAL Gökçetepe Mah.Ufuk Sk. no:12