27.08.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
184

Belediye Encümeninin 27.08.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:156
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 17.08.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Mıhlı Mevkii, İ17D-19-D-4-A Pafta, 228 Ada, 9 parselde bahçeli kargir ev vasıflı Lütfiye ERDEM adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yol ve park olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:157
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 17.08.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Bağbaşı Mevkii, İ17D-18-D-3-D Pafta, 169 Ada, 7 parselde zeytinlik vasıflı Eyyüp GENÇ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:158
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 17.08.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 133 Ada, 29 parselde Avlulu Betonarme ev vasıflı Kadir YAĞIZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:159
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurban Bayramı Kesim Ücretleri
Kurban Bayramı gelmesi nedeniyle Bayram boyunca Beldemizde ehil kasaplar tarafından kesimi ve kemikten ayırma işlemi yapılacak olan kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak; Kesimlerin Belediyemiz veterineri kontrolünde ve temizliğinin Kurumumuza ait olmak üzere piyasadaki kasaplar tarafından yapılıp aşağıdaki belirtilen ücretlerin ehil kasaplara kalmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,etini kemiğinden ayırma) : 400.00 TL

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,sakatatının çıkarılması) : 30.00 TL

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,4 parçaya ayırma) : 250.00 TL

KARAR NO:160
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Sarmaşık 3.Sok.no:1 adresinde Güney AYRAN, Sadrettin YEŞİLDERE, Mustafa AYRAN, Özlem DEMİR, Carrefoursa işletmesi adlarına kayıtlı binanın, Sahil Mah.Pelikan Sokak no:10 adresinde Kayhan ADLI adına kayıtlı binanın, Mıhlı Mah.Turgut ÖZAL Cad.no:10 adresinde Bali YIĞIN adına kayıtlı binanın ve Sahil Mah.Pelikan Sokak no:6 adresinde Hayrettin ŞENER ve Levent AYDIN adlarınaa kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:161
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2016 gider bütçesi teklifleri ile 2016 gelir bütçesini izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 03.08.2015 tarihinde tevdi edilmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2016 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek izleyen iki yılın ( 2017–2018 ) bütçe tahminleriyle en fazla 30 gün incelenmek şartıyla encümene sunulmasına ve bu 30 günlük süre içinde ise Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:162
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 10 KP 491 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000146 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sinan KÖSE’nin vermiş olduğu itiraz dilekçesinin kabulüne, kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile iptaline,
2- 34 LP 1072 plakalı aracını 23.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 210 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 10 KD 626 plakalı aracını 25.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 240 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Vedat BULDUK’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 10 BE 381 plakalı aracını 25.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 239 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Remzi Çakar Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- 10 LN 381 plakalı aracını 30.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 263 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Dörtlerce Gıda Turizm Tem. Mad. Paz. Tic. Ltd. Şti. ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 34 EG 9967 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000145 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ahmet ÇAKIN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 34 JG 6777 plakalı aracını 19.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 215 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Furkan Mehmet GÜVEN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 34 DT 6401 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000143 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nurten Türkel KÜÇÜKMETİN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 34 RMD 01 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000148 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nezahat PERTEV’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- 34 DG 6653 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000155 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kerem KENGİL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
11-34 JS 9898 plakalı aracını 05.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 278 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. ’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
12- 34 HS 3202 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000154 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Geldibuldu Otomotiv Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
13-10 LV 869 plakalı aracını 05.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 279 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Epa Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ambalaj Gıda Mad. Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
14- 34 ET 0512 plakalı aracını 06.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 280 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Tekirdağ Un Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
15- 34 JU 2671 plakalı aracını 01.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 266 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Erad Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
16- 34 AT 8668 plakalı aracını 02.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 267 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sertan BAYRAKTAR’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
17- 34 ZC 5715 plakalı aracını 03.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 272 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Berkay SEVİNDİK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
18- 34 ME 200 plakalı aracını 27.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 227 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Enise ULU’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
19- 34 GV 1975 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000151 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sükriye Zümrüt Düvenci’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
20- 10 V 5325 plakalı aracını 26.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 225 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hatice YAZAR ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
21- 10 HN 621 plakalı aracını 26.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 226 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Milliye SERHAT’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
22- 10 LV 176 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000147 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sezgin Mobilya İnşaat Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
23- 10 LL 335 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000149 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Zarif PİREN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
24- 03 VS 371 plakalı aracını 22.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 220 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nursefa KARA’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
25- 06 FK 4393 plakalı aracını 23.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 234 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nuran ALTINTAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
26- 34 LC 3655 plakalı aracını 29.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 249 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Selman HAŞER’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:163
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesinde kurulan gıda pazarında Meryem DÖNMEZ’in uyarılmasına rağmen ürünlerinin üzerine etiket koymadan satış yaptığı 07.08.2015 gün ve 284 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.5.Böl.21.Mad.14.bendine istinaden Meryem DÖNMEZ’e 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:164
Belediyemiz Encümeni 27.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde 17 SF 518 plakalı beyaz kamyonet ile yasak olmasına rağmen Celal KAYA tarafından seyyar satıcılık yapıldığı gerekçesiyle 208.00 TL idari para cezası yazılmıştır. Celal KAYA bahsi geçen aracı ceza tarihinden önce sattığı ve Ayvacık Noterden satış işlemlerini yaptığını bu nedenle cezanın iptal edilmesini belirten dilekçe sunmuştur. Yapılan değerlendirme sonunda Celal KAYA’ya yazılan idari para cezasının iptal edilerek aracın yeni sahibine cezai işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.