BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.12.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:215

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hüsne YILDIZ : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 4.Sokak No:6

Nurettin KOŞAR: Mıhlı Mahallesi,Çamlıbel Sokak No:10

Yurdanur GÖYNÜŞEN: Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 2.Sokak No:14/1

Fehmi SEZER: Gökçetepe Mahallesi Filiz Sokak  No:2                                                        Mehmet BAYRAK ve HİSS.: Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 2.Sokak No:7

KARAR NO:216

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde Denizkızı ve Özkur Sitesi yanında Belediyemize ait  büfe yerinin kiralama süresi 31/01/2019 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu büfe yeri tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacaktır. Söz konusu büfe yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:217

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Cad., No:112  adresinde bulunan M.Zeki KESKİN,Arif KAYA,Şevki IŞILDAK,M.Kadir ARSLAN ve Şevket GÜR tarafından  verilen  25.12.2018 tarih ve 2835 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:218

KARAR ÖZETİ: Sayım Komisyonu Kurulması

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 449 maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki arsa,arazi,bina ve sabit tesisler ( Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar,köprüler,meydanlar,parklar,gazinolar,düğün salonu,lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak demirbaş eşyaları ,mefruşat ,canlı hayvanlar,taşıtlar,iş makinaları, aletlerin sayımına  yapmak ve kıymetleri mal ediniş bedelleri  bilinen  gayrimenkul malların Kıymet Takdirini yaparak kayıtlarımıza  intikallerini sağlamak için Sayım Komisyonunun oluşmasına ve komisyon başkanı Mali İşler Müd.Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, Şef Ferit KADAN ve Şef Mehmet GÜNDÜZ’den oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:219

KARAR ÖZETİ: İmha

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin İptali ve devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yıl sonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:220

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten 8.000,00TL’nin 0111-015152 Belediye Meclis Üyeleri koduna, 0139-096101 Yedek Ödenekten 20.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0139-035201 Posta ve Telgraf Giderleri kodundan 15.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0139-035203 Bilgiye Abonelik Giderleri kodundan 25.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0139-035290 Diğer Haberleşme Giderleri kodundan  15.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0139-037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları kodundan  5.000,00TL’nin 0139-042901 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri koduna, 0443-031401 Kereste ve kereste Ürünleri  kodundan 6.000,00TL’nin 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Alımları koduna, 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları kodundan 151.000,00TL’nin 0510-032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları koduna, 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları kodundan 110.000,00TL’nin 0510-038104 Atölye ve Tesis Binaları koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

27.12.2018  tarihli Encümen  6 adet karardan ibarettir.