28.03.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
134

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.03.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:33

Belediyemiz Encümeni 28.03.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZET: Kesin Hesap

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2018 Yılı Bütçesi Kesin Hesabı Belediye Başkanı tarafından 28.03.2019 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre, Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine sunulan 2018 yılına ait Gelir Gider Kesin Hesap cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar incelenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

28.03.2019  tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.