28.03.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
149

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.03.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:47

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 14470 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, K******* Sokak, No:** adresinde ve tapuda *** ada, *** parselde bulunan Ş**** K********* adına kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 29.02.2024 tarih ve 33 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:427********) Ş**** K********* hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:48

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 14469 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, K******* Sokak, No:8F adresinde ve tapuda *** ada, *** parselde bulunan N****** T**** adına kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 05 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 29.02.2024 tarih ve 34 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:186********) N****** T**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:49

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 14485 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* Caddesi, No:**/* adresinde ve tapuda *** ada, ** parselde bulunan B**** D****** adına kayıtlı 5 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak balkon alanının sabit pvc ile kapatılarak emsal alanın ve kapalı alan miktarının arttırıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 29.02.2024 tarih ve 36 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:428********) B**** D****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:50

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 14486 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* üzerinde ve tapuda *** ada, * parselde bulunan E**** B***** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 08 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 29.02.2024 tarih ve 37 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:475********) E**** B***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

28.03.2024 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.