28.07.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
222

Belediye Encümeninin 28.07.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:125
Belediyemiz Encümeni 28.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında tapu ve kadastro verilerinin “ TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol ve eki TAKPAS form 1 ve TAKPAS form 2’nin imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:126
Belediyemiz Encümeni 28.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Beldemiz Küçükkuyu’da 15/06/2016 tarihi itibari ile inşaat yasakları başladığı halde ALO ZABITA 153 nolu telefon hattı aranarak mahallelerde inşai faaliyetlerin olduğu ve rahatsızlık verildiği şikayetleri gelmiştir. Belediyemiz zabıtaları ve Fen İşleri personeli ile yapılan denetimlerde Beldemizin muhtelif cadde ve sokaklarında inşaat yasağı olmasına rağmen inşai faaliyette bulundukları ve ayrıca yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaparak haklarında zabıt varakası tutulan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Mıhlı Mahallesinde Karaca life sitesini yapan İbrahim KARACA tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 01.07.2016 gün ve 000588 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden İbrahim KARACA‘ya kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- Muhtelif mahallelerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden yasak olmasına rağmen 17 FH 642 plakalı aracı ile seyyar satıcılık yaptığı 26.07.2016 gün ve 000586 nolu zabıt varakası ile tespit edilen Umut ÖZTÜRK’e kesilen 219,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:127
Belediyemiz Encümeni 28.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kanalizasyona Bağlanma
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ahmet Ali KOLİVAR Mıhlı Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.no:11
Hasan TAN, Hüseyin YÜCE, Mehmet YÜCE, Yakup YILMAZ, Nurten SAY Sahil Mah.Mohaç Sokak No:4 Subaşı Apartmanı
Sibel GÜZELCE Mıhlı Mah.Akarsu 2.sokak no:4
Burhan HIZ Mıhlı Mah.İsmet İNÖNÜ Cad.no:5a
Mustafa KAHRAMAN Gökçetepe Mah.Celal BAYAR cad.no:14