28.09.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
141

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.09.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:231

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.09.2023 tarih ve 2023/10311 sayılı yazısı ile teklif edilen; M**** Mahallesi, Z*** Caddesi, No:* adresinde  (TCKN:153********) M****** D**** isimli şahıs tarafından işletilen M****** O*** E***** U*** M******** (E**** ve E**** Ç********) ünvanlı işyeri ile ilgili yapılan 2306047229 sayılı CİMER şikayetine istinaden 21.09.2023 tarihinde denetim yapılarak tutanak tanzim edilmiş olup; Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 44. maddesinin T Bendinde ”Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam temizlik içinde bulunacaklar ve işçiler iş elbisesi giyerek çalışacaklardır.” hükmü gereği düzenlenen tutanağa istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereği işletme sahibi (TCKN: 153********) M****** D****’e Emre Aykırı Davranıştan 2023 yılı para ceza miktarı olan 1.295,00 TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:232

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 10377 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, E***** 1. Sokak, No* adresinde bulunan M****** K********** tarafından verilen 22.09.2023 tarih ve 7120 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin  Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedellerinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 233

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 10379 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

B***** A****: S**** M********, B***** C******, 3** Ada, 3* Parsel

S***** A**** B********: S**** M********, B***** C*****, No:1*,  3** Ada, 3* Parsel

Y**** E*** Ö*****: M**** M********, H****** E*** A***** S****, 3** Ada, 2* Parsel

KARAR NO: 234

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 28.09.2023 tarih ve 10400 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, M**** M********, A**** A******* C******, No:1** adresinde (TCKNo:267********) K**** G**** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan Kafe ve Beach İşletmesi faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 28.09.2023 tarihinde  tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği düzenlenen tutanağa istinaden 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işletme sahibi (TCKNo:267********) K**** G****’e 1.295.00TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.