29.05.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
105

Belediye Encümeninin 29.05.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:101
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ayvacık İlçesi Gülpınar Köy Muhtarlığı’nın 21.05.2014 günlü yazısı ile 1 adet binek aracı talebi gündeme geldi. Kurumumuz demirbaşlarına kayıtlı ihtiyaç fazlası olan 17 PD 717 plakalı Ford Mondeo marka aracın 4916 sayılı kanunun 37.maddesine istinaden, araçla ilgili her türlü sorumluluk ve giderlerin (yakıt, bakım, onarım, sigorta harç, vergi, trafik cezası v.s.) Gülpınar Köy Muhtarlığı’na ait olmak üzere köy hizmetlerinde kullanımı için ücretsiz olarak en geç 30.03.2019 tarihini geçirmemek şartıyla iade edilene kadar Gülpınar Köy Muhtarlığı’na tahsis edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:102
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun sokaklarının dar olması, araç trafiğinin her geçen gün artması, nüfusumuzun yaz aylarında yoğun bir şekilde çoğalması, halkımızın ve gelen misafirlerimizin limana geliş, gidişlerinin daha rahat olabilmesi ve Beldemizdeki ticaretin gelişmesi için;
16 Haziran 2014–15 Eylül 2014 tarihleri arasında akşam saat 20.30 ile gece saat:01.00’a kadar Gülsüm CAMGÖZ caddesinin Zincirlikuyu 1.sokak ile kesiştiği yerden güneye doğru inerek Süleyman SAKALLI Caddesi ile kesiştiği yere ve oradan da Süleyman SAKALLI Caddesinden batıya doğru Mehmet Dede Efendi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün araç trafiğine kapatılmasına ve kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:103
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden bina foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
1-Sahil Mah.Bülent ECEVİT Cad.No:12
2-Mıhlı mah.Zübeyde Hanım no:3
3-Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK cad.Eroğlu 1.sk. no:10
KARAR NO:104
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuz tarafından 10.HAZİRAN.2014 Salı günü ücretsiz olarak halkımıza konseri verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:105
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu mıhlı Mahallesi yalıpınar 2.Sokak No:5 ‘de bulunan binanın maliki tarafından verilen 23.05.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Gelen uygunluk yazısına istinaden Küçükkuyu mıhlı Mahallesi yalıpınar 2.Sokak No:5’de bulunan binanın atık suyunu Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:106
Belediyemiz Encümeni 29.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “ fil temizleme aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Beldemiz Küçükkuyu’nun turistik bir belde olması, yaz nüfusunun yoğun olması, yedi kilometreye yakın bir sahil şeridi uzunluğunun bulunması ve mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu fil temizleme araçlarından iki adet hibe yoluyla veya Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN ‘a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.