30.05.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
161

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.05.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO: 64

Belediyemiz Encümeni 30.05.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan  0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 320.000,00TL’nin, 0111-032103 Periyodik Yayın Alımları koduna 25.000,00TL, 0139-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 10.000,00TL, 0139-035201 Posta ve Telgraf Giderleri koduna 20.000,00TL, 0139 053101 Dernek Birlik Kurum Kuruluş koduna 20.000,00TL, 0320-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 10.000,00TL, 0320-037104 Yangından Korunma Malzeme Alımları koduna 5.000,00TL, 0399-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 3.000,00TL,  0421-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 2.000,00TL, 0443-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 120.000,00TL, 0443-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 90.000,00TL, 0510-035304 Geçiş Ücretleri koduna 1.000,00TL, 0740-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 12.000,00TL, 0810-037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları koduna 2.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 65

Belediyemiz Encümeni 30.05.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ali Rıza KOÇ: Mıhlı Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi No:13

Mehmet BAYRAK: Mıhlı Mahallesi, Andaç Sokak No:1

 

 

30.05.2019 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.