30.06.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
333

Belediye Encümeninin 30.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:113
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2016 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 170.000,00 TL ( YüzyetmişbinTürklirası ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:114
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu Lisesi müdürlüğü’nün 24/06/2016 gün ve 189 sayılı yazısı gündeme geldi. Okuldaki iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 60 adet okul penceresinin ince profil boru ve klipslerle yarılarına kadar muhafaza altına alınması ve okul içi 2 adet merdiven üst boşluğunun filelerle kapatılması taleplerinin uygunluğuna, malzeme temininin kurumumuzca karşılanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:115
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesi’nin 02.07.2016 Cumartesi gününden itibaren akşam saat 20.00 ile gece saat 01.00 saatleri arasında yaz sezonu boyunca araç trafiğine kapatılmasının uygunluğuna, kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:116
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; 30.06.2016 tarih ve 20161910 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi İ17d23a1b pafta,210 ada,38 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d23a1b imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı, tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır. İlgi yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, tepe mahallesi Mevkii, İ17d23a1b pafta,210 Ada, 38 parselde Sadettin TURGUT adına kayıtlı Bahçeli Kagir Ev vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:117
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu’da 15/06/2016 tarihi itibari ile inşaat yasakları başladığı halde ALO ZABITA 153 nolu telefon hattı aranarak mahallelerde inşai faaliyetlerin olduğu ve rahatsızlık verildiği şikayetleri gelmiştir. Belediyemiz zabıtaları ve Fen İşleri personeli ile yapılan denetimlerde Beldemizin muhtelif cadde ve sokaklarında inşaat yasağı olmasına rağmen inşai faaliyette bulundukları ve haklarında zabıt varakası tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Sahil Mahallesi Veysel KARANİ Sokak üzerinde müteahhit Rasim ÖZDEMİR tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 24.06.2016 gün ve 000580 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Rasim ÖZDEMİR’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- Sahil Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde müteahhit Levent ÇATAN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2016 gün ve 000574 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Levent ÇATAN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- Gökçetepe Mahallesi üzerinde müteahhit Nazmi TOK tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2016 gün ve 000576 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Nazmi TOK’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 3.Cadde üzerinde İrfan YILDIRIM tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2016 gün ve 000577 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden İrfan YILDIRIM’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- Gökçetepe Mahallesi Bilim Sokak 1 üzerinde Mimar Erdal ÇETİN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2016 gün ve 000575 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Mimar Erdal ÇETİN’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- Sahil Mahallesi Zincirlikuyu 2.Sokak üzerinde Ali Rıza CANITEZ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000572 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Ali Rıza CANITEZ’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- Sahil Mahallesi Pakize Hanım Sokak üzerinde Mustafa ONARAN tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000573 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Mustafa ONARAN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- Sahil Mahallesi Zincirlikuyu 2.Sokak üzerinde Abdurrahman TAŞDEMİR tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000579 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Abdurrahman TAŞDEMİR’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- Sahil Mahallesi Zincirlikuyu 2.Sokak üzerinde müteahhit Eyüp AYTAÇ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 21.06.2016 gün ve 000571 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Eyüp AYTAÇ’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:118
Belediyemiz Encümeni 30.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

M.Uğur KARKINER Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.No:134
Mustafa AKYILDIZ Mıhlı Mah.Yatırım 2.sokak no:9
Cahit BAŞARLAR Sahil Mah.Atatürk Cad.no.45
Yeşil İda sitesi Mıhlı Mah.İsmet İNÖNÜ Cad.No:4
Hatice Şehnaz SEVİN Mıhlı Mah.İsmet İNÖNÜ Caddesi no:220/1
Bekir YILMAZ Mıhlı Mah. İsmet İNÖNÜ Cad. no:220/1