31.03.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
119

Belediye Encümeninin 31.03.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:56
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2015 Yılı Bütçesi kesin hesabı Belediye Başkanı tarafından 31.03.2016 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından sunulan 2015 yılına ait Gelir Gider kesin hesap cetvellerini Nisan ayı sonuna kadar inceleyerek, görüşü ile birlikte Belediye Meclisine sunulmak üzere üst yöneticiye bilgi vermesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:57
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
El Sanatları Nakış öğretmeni Dilek ÇİFCİ tarafından verilen 28.03.2016 tarihli dilekçesi ile Beldemizde el ve makine nakışları programında vereceği kurs için kurumumuzdan kurs yeri talebinde bulunmuştur. Yapılan değerlendirme sonunda Belediyemize ait Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kültür Merkezinin üst katındaki kurs yerinin kurs süresince bibedel olarak tahsis edilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:58
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET:Genel
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Beldemizi ziyaretinin 82.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun 14.Nisan.2016 Perşembe günü ücretsiz olarak halkımıza konser verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, ikramda bulunulmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:59
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid-terk
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 17.03.2016 tarih ve 20160797 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre 1 nolu parsel üzerinde ruhsatlı yapı izni verildiği anlaşıldığından 2 ve 3 nolu parsellerinde tevhid edilerek yola terk işleminin uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 171 Ada, 2 parselde arsa vasıflı Ahmet CAN adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 171 Ada, 3 parselde arsa vasıflı Ahmet CAN adına kayıtlı taşınmazın tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak B tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:60
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 20160858 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, İ17D-23-A-1-A Pafta, 165 Ada, parsel 16 da arsa vasıflı Mustafa Akın BOZCAADA’ya ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:61
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 29.03.2016 gün ve 114 sayılı yazısına istinaden 31.03.2016 tarih ve 20160856 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Pekmez Ocağı Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 205 Ada, 57 parselde arsa vasıflı Buket EROĞLU’na ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 205 Ada, 59 parselde arsa vasıflı Buket EROĞLU’na ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:62
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid-terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 31.03.2016 tarih ve 20160857 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre tevhiden yola terk işleminin uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Baybağları Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 160 Ada, 34 parselde avlulu kargir iki ev vasıflı Fatma ŞAHİN-Selda ŞAHİN-Sibel AŞAR ve Nuri Soner ŞAHİN adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağları Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 160 Ada, 35 parselde arsa vasıflı Fatma ŞAHİN-Selda ŞAHİN-Sibel AŞAR ve Nuri Soner ŞAHİN adına kayıtlı taşınmazın tevhidi sonucu oluşan parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:63
Belediyemiz Encümeni 31.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid-terk
Encümen Üyesi Vedat YALÇIN konunun görüşülmesine başlandığında toplantı salonunda hazır bulunmadığından kendisi olmadan konunun görüşülmesine başlandı. Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 31.03.2016 tarih ve 20160860 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre işlemin uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe makbere Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 133 Ada, 22 parselde arsa vasıflı Veli ÖZPEK adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, makbere Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 133 Ada, 23 parselde zeytinlik vasıflı Meziyet TEKİN ve Ümmuhan Aysevil AYKURT adına kayıtlı taşınmazın tevhidi sonucu oluşan parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna ( Vedat YALÇIN oylamaya katılmamıştır ) encümenimizce oy birliği ile karar verildi.