31.03.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
184

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31.03.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:33

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 1121 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun ‘’Kesin Hesap’’ başlıklı 64. Maddesi ve Mahalli İdareler  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘’Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı  40.Maddeleri gereği, Nisan Ayı içerisinde  Belediye Encümeninde görüşülerek Mayıs Ayı Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlanan Belediyemiz 2021 yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesap cetvellerinin Nisan Ayı sonuna kadar incelenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:34

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 1121 sayılı teklif yazısı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.

(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; ekte sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere aktarılmak üzere 860.200,00TL’nin  aktarılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:35

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 30/03/2022 tarih ve 1144-1145 sayılı teklif yazıları  ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

A**** Ö****: M****  M********, O**** T** C******, No:**  Küçükkuyu

İ**** Y*****: M****  M********, O**** T** C******, No:*  Küçükkuyu

 

31.03.2022 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.