BAŞKANIMIZ SAYIN CENGİZ BALKAN’IN, 10 KASIM 1938 GÜNÜ BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIP EBEDİYETE İNTİKAL EDİŞİNİN 74.YILDÖNÜMÜNÜ ANMA MESAJI

0
357

BAŞKANIMIZ SAYIN CENGİZ BALKAN’IN, 10 KASIM 1938 GÜNÜ BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIP EBEDİYETE İNTİKAL EDİŞİNİN 74.YILDÖNÜMÜNÜ ANMA MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 74.yıldönümü…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, başarıları, liderlik yeteneği, kişiliği, devrimleri ile Türk Ulusunun gururudur.

Tüm dünyada hayranlık uyandırmış, emperyalizme karşı verilen büyük mücadeleye önderlik etmesiyle yalnız kendi halkının değil aynı zamanda da ezilen tüm ulusların gönlünde taht kurmuş bir liderdir.
O ki; Ulusumuzun tam bağımsız ve özgür bir Türkiye idealine inanarak, Kurtuluş Savaşını yürüten askeri zaferlerimizin başkumandanıdır.

Bizler de; Cumhuriyet kazanımlarının, Atatürk ilke ve devrimlerinin takipçileriyiz. Onun için kararlılığımızı, gücümüzü ve her şeyden önce dayanışmamızı kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktararak ödün vermeden sürdürmeliyiz.

Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve laikliğe karşı etkinliklere girişenler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in şahsına ve O’nun bize miras bıraktığı değerlere saldıranlar bilmelidirler ki;
Çağdaş, Laik ve Demokratik Cumhuriyetimiz‘e yönelecek her türlü tehdit karşısında, Tük Milleti her zamankinden çok daha fazla ulusal birliğine sahip çıkacaktır. Onun için10 Kasımlar matem günleri olmayıp, elimizden alınmak istenilen kazanımlarımıza sahip çıkma günleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyor, tüm Küçükkuyulu Hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cengiz BALKAN
Küçükkuyu Belediye Başkanı