BAŞKANIMIZ SAYIN CENGİZ BALKAN’IN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI…

0
258


BALKAN’IN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI…

Çevrenin korunması ve geliştirilmesine dönük atılacak her adım insanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününde de bu adımları atmak ve bu hedefleri konuşmak, değerlendirmek ve birlikte hareket etmek adına önemli bir fırsattır.
Bilindiği üzere çevre, tüm canlılar için yaşamsal öneme sahiptir. Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, sanayi atıkları, tıbbi atıkları ile plastik ürünler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.
Hayatımızın olmazsa olmazı doğal kaynaklarımızın her geçen gün biraz daha azaldığını, bilinçsizce tüketildiğini ve dünyamızın, ne yazıktır ki yavaş yavaş çölleştiğini gözlemlemekteyiz. Hiç kuşkusuz ki bu tükenişin, bu yok oluşun en büyük nedeni insanlığın ta kendisidir.
İnsanın ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için havaya, suya ve gıdaya ihtiyacı vardır. Her nerede olursak olalım havanın, suyun, toprağın, çevrenin kirlenmemesi ve kirletilmemesi için doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmayı, doğayla uyumlu yaşamayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Dolayısıyla, çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak her hangi bir kurum veya kuruluşun değil tüm insanlığın ortak ödevi olmalıdır.
İnsanlığın ortak mirası olan tabiatı bilinçsizce kullanmayalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, yediğimiz gıdanın, bulunduğumuz yerin temiz olmasını, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, çevremizi temiz tutalım.
Doğayı, tabiatı, yeşil alanları koruyalım. Yeşil alanları alabildiğince çoğaltalım. Yazın gelmesiyle birlikte Orman yangınlarına sebep olabilecek hareketlerden kaçınalım. Zira kaynaklarımızı korumak ve geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmak ortak bir zorunluluktur. Çünkü çocuklarımıza bırakacak başka dünya yok. Unutmayalım ki, temiz bir çevre için her bireyin yapacağı mutlaka bir şeyler vardır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Dünya Çevre Günü’nü çevreye, ağaca, ormana, yeşile ve kısacası tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle kutluyor,
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına,
Cengiz BALKAN