BELEDİYEMİZ MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

0
305

BELEDİYEMİZ MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

06.05.2009 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını    yapmak üzere Küçükkuyu halk kütüphanesinde toplandı.Alınan kararlar aşağıdaki gibidir.Tüm meclis üyelerimize ve halkımıza ilanen duyurulur.

KARAR NO: 2009/32

Başkanlık makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.04.2009 gün ve 689 sayılı 2008 Yılı Kesin hesabı ile ilgili yazısı,Belediye  Başkanı C***** B*****  tarafından 24.04.2009 tarihinde Belediye Encümenine havale edilmiştir.Kesin hesap üzerinde Encümence  incelemeler  yapılarak Belediye Başkanı C***** B***** tarafından Meclise sunulmuştur.

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Kesin hesap ve Sayman Yönetim dönemi hesabı ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda:

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Kesin hesap ve Sayman Yönetim dönemi hesabı ile ilgili :

Madde: 1= 2008 Bütçe Yılı Giderleri Bağlı Gider Kesin Hesap cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

01- PERSONEL GİDERLERİ……………………………..: 1.835.128.70

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ……………………………………:   202.952.12

03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ……………..: 2.063.165.88

04-FAİZ GİDERLERİ………………………………………: YOK

05-CARİ TRANSFERLER…………………………………:  144.496.12

06-SERMAYE GİDERLERİ……………………………….:   193.641.78

07-SERMAYE TRANSFERLERİ………………………….:    937.05

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ…………………………..: 4.440.321.65

Madde : 2 = 2008 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap cetvelinde gösterildiği üzere;

01-VERGİ GELİRLERİ……………………………………: 1.510.688.23

03-SERMAYE GELİRLERİ…………..                               :    433.169.89

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR……………………:    162.314.00

05-DİĞER GELİRLER…………………………………….:  1.223.390.83

06-SERMAYE GELİRLERİ……………………………….:       34.250.00

2008 YILI BÜTÇE GELİRİ………………………………..:  3.510.708.57

09- RED VE İADELER…………………………………….:  YOK

2008 YILI NET GELİRİ……………………………………:   3.363.812.95

Madde : 3=2008 Yılı Bütçesinde Ödenek hareketleri Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

2007 Yılından devreden ödenek bulunmamaktadır.

2008 Yılı bütçe ödenegi   : 3.915.000.00

AKTARMA YOLU İLE  İLAVE EDİLEN ÖDENEK……: 1.847.135.29

AKTARMA YOLU İLE DÜŞÜLEN ÖDENEK……………: 1.847.135.29

EK ÖDENEK…………………………………………………: 1.647.000.00

TOPLAM ÖDENEK…………………………………………:5.562.000.00

TOPLAM HARCAMA………………………………………:4.440.321.65

İMHA EDİLEN ÖDENEK…………………………………..:1.121.678.35

2009 YILINA DEVREDEN ÖDENEK………………………:   900.000.00

Madde: 4= Kayıtlarımızdaki terkin edilen miktar  Yok.

Madde:5 = 2008 Yılında Tahakkuk edip de ödenmeyen

Bütçe emaneti…………………………………………………:  531.686.24

Madde: 6= 2008 Yılından 2009 Yılına devreden tahakkuk

Artığı…………………………………………………………..:  630.049.05

5393 Sayılı  Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince;2008 Mali Yılı kesin hesabı ile Sayman Yönetim dönemi Hesabı;Gelir kesin hesap cetveli Gider kesin hesap cetveli ve kesin hesap kararnamesi ve sayman Yönetim dönemi hesabı oylamaya sunulmuştur.

KARAR NO: 2009/33

4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Nisan 2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurumumuzda 5620 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan:

1-O****** Y******

2-K**** U***

3-F**** E****

4-A******* G****

5-N***** D*****

6-E*** Y****

7-K**** T**

İlgili kanunun 3. maddesinin “c” bendi ve geçici 1.maddesi gereğince Belediye meclisinden 06.05.2009 Günlü toplantısında  vize alınarak  5ay 29 gün çalıştırılmalarına  Meclis üyelerinden A** R*** C******,M.S***** Y*******,B**** A**** Çekimser diğer üyelerin kabulü ile  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR NO : 34

Beldemiz Küçükkuyuda Yapılan “ZEUS” festivalinin isminin    “KÜÇÜKKUYU ULUSLAR ARASI  KÜLTÜR VE SANAT “festivali olarak  isminin değiştirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 35

Belediyemiz Fen ve İmar işleri ile ilgili   konularda İmar Komisyonundaüye olarak Gerek görüldüğünde Teknik ve Bilirkişi Danışmanı olarak bedelsiz N*** C**** S***** den faydalanılmasına  Meclis üyelerinden A** R*** C******,M.S***** Y*******,B**** A**** Çekimser, diğer üyelerin kabulü ile  oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 36

Belediye Bütçesinden Yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri Yönergesi dikkate  alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili  S**** S****,M***** Ç**** ve H****** Y*****  tören ve ağırlama giderleri komitesine  seçilmişlerdir.