ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN BELEDİYEMİZE 200.000.00 TL ŞARTLI YARDIM GELDİ…

0
119

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN BELEDİYEMİZE 200.000.00 TL ŞARTLI YARDIM GELDİ…

İnşaatına hale devam etmekte olduğumuz ve yakın tarihte Küçükkuyumuzun hizmetine sunulacak olan Evsel Atıksu Arıtma Tesisimiz için; Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 15.10.2012 tarihi itibariyle belediyemiz hesaplarına 200.000.00 TL şartlı para aktarımını gerçekleştirmiştir. Böylelikle maliyeti yüksek olan Arıtma Tesissimizin İller Bankasına olan borcu bir nebzede olsa karşılanmış bulunmaktadır.

Çevre ve Orman Bankalığı tarafından verilen şartlı para yardımı konusunda , Başkanımız Sayın Cengiz BALKAN “ halen yapımı devam etmekte olan Evsel Atıksu Arıtma Tesisimiz için, Bakanlığımıza başvuruda bulunduk ve neticesini de almış bulunuyoruz. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafının 03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik “uyarınca Belediyemiz adına tahsis edilen 200.000.00 TL (İkiyüzbin) şartlı nakdi yardım ve kullanımda gerekli olan evraklar tanzim edilmiş olup, uygun görülmesiyle; para, hesabımıza aktarılmış bulunmaktadır.” dedi.

Böylelikle Belediyemize ait 17.500 metrekarelik alana kurulacak ve 75.000 kişiye hitap edilecek olan Evsel Arıtma Atıksu Tesisi Projesimiz ile Değerli Küçükkuyu halkımız Başkanımız Sayın Cengiz BALKAN’ın girişimleri sonucu 20 yıllık rüyası nihayet gerçek olacak. Çevre sağlığı açısından da yüksek öneme sahip olan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi ile Küçükkuyu Halkı daha yaşanabilir bir belde ve bir o kadar da daha temiz bir çevreye sahip olacak.