Belediyemizce çöp konteynerları çevre sağlığı, halk sağlığı, hijyen açısından; karasinek steril dezenfektanlarla belirli periyotlarda mücadele çalışmalarımız devam etmekte ve konteynerlarımız temizlenmektedir.