Belediyemizce; çöp konteynırları çevre sağlığı, halk sağlığı, hijyen açısından, sıcaklıkların artmasıyla birlikte karasinek steril dezenfektanlarla belirli periyotlarda mücadele çalışmalarımız devam etmekte ve konteynerlarımız temizlenmektedir.