EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

0
78

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.10.2009 Çarşamba Günü saat  14.00 de  Liman içinde bulunan halk kütüphanesinde toplanacaktır.Tüm Meclis üyelerimize ve halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 5828 sayılı 2009 mali yılı bütçe kanunun K cetvelinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin II/B-2 maddesi gereğince 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma  süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

3-Çanakkale ili,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar

mevkii,pafta;3,Ada:267,parsel:4’de T***** Ç********’ya ait taşınmaz için hazırlatılan tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi

4-B******* E****’e ait 15.09.2009 tarihli tadilat dilekçesinin görüşülmesi

5-Küçükkuyu Beldesi Adatepe Beybağlar mevki Parsel :231,1449,1450,1451,1452, 1453,1454 de ki  Kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi

6-Kapanış