Yazı İşleri Müdürlüğü

Görev ve Tanımı
Belediyemiz bünyesinde yer alan Müdürlüğümüz Kurumumuzun tüm evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak ; Yürürlüğe giren ilgili Yasa ,Yönetmelik,Tüzük ve genelgelerin takibini yaparak yayınlanan bu belgeleri Başkanlığımız Birimlerine dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

Başkanlık emirlerinin yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve yazı şeklinde basımını yapar; tüm birimlere dağıtımını yapar. Resmi Gazetede yayımlanan Belediye mevzuatı ile ilgili yasa, karar, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerin takibini yapar, başkanlıkça gerekli görülenleri yayımlar. Başkanlık Makamında Müdürlüğe intikal eden teklif, yazı ve emirleri alır; Cevaplarını hazırlayıp ilgili yerlere gönderir, takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlar, sonuç hakkında şikayetçiye cevap yazısını hazırlar. Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşın istek şikayetlerini içeren dilekçeleri kabul eder, konularının saptanarak ve kaydının yapılmasından sonra, ilgililere zimmetle teslimini sağlar. Evrakların havale edilen Müdürlükler tarafından yasal süresi içinde cevaplandırılıp cevaplandırılmadığının denetimini yapar. Müdürlüklerle bu konuda koordine kurar.

Belediyemiz Birimlerinden, Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat gibi evrakları zimmetle teslim alır, bilgisayara kaydını yaparak Belediye Başkanlıklarına giden evrakları kuryelerine zimmetle teslim eder, posta evraklarını PTT.ye , Vilayet, Tapu, Emniyet, Savcılık, Adliye evraklarını kurye ile zimmetleyerek dağıtımını yapar. Resmi Gazetelerin ciltlenerek arşivlenmesini sağlar. Asker Ailesi başvurularını kabul eder, dosyasını hazırlar, Encümene sevkini sağlar. Çalışan personelin izin, rapor işlemlerini yapar. Basın İlan Kurumuna verilen ilanların takibini sağlar. Demirbaş malzeme alımı ve kayıtlarını yapar.

Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını alır. Belediye Encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim ve mercilerine dağıtımını sağlar.

Belediye Meclisine yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapar. Alınan Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapar.

Bilgi ve istekleriniz için yaziisleri@kucukkuyu.bel.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

YAZI İŞLERİ :

İRTİBAT: 286-752-50-54/106