“İMAR UYGULAMA DUYURUSU”

0
267

Gökçetepe Mahallesi İ17B22B2B pafta, 263 ada 1,2,9,11 parseller, 265 ada 1,9 parseller, 266 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parselleri kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 18.08.2022 tarih ve 179 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesine istinaden İmar uygulaması yapılmıştır.

Yapılan İmar Uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 1 (bir) ay süreliğine askıya çıkarılmış olup askı süresi sonunda yayından kaldırılacaktır.

İlgili belgelere aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilir.

18.18.2022 Tarih ve 179 Sayılı Encümen Kararı

18. Madde İmar Uygulama Dosyası

18. Madde İmar Uygulama Krokisi