“KÜÇÜKKUYU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ”

0
232

Küçükkuyu Belediye Meclisinin 10/06/2022 tarih ve 45 sayılı Meclis kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi doğrultusunda kabul edilen Küçükkuyu bütünsel imar planına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları değişikliği 20/06/2022 tarihinden itibaren ilgililerince görülebilmesi amacı ile Küçükkuyu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü askı panosunda ve Küçükkuyu Belediyesi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili belgeler aşağıdaki linklerde mevcuttur.

  ASKI İLANI  

 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 

 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 

 UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ