Küçükkuyu Belediyesi olarak proje ortaklığı ve ev sahipliği yaptığımız ” Enerji Kooperatifleri Çalıştayı ” belediyemiz Zeytin Kültür Merkezinde gerçekleşti. Belediyemizin yanı sıra “Yeşil Düşünce Derneği” , “Troya Çevre Derneği” , “Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği”nin de proje ortaklığı yaptığı çalıştaya yoğun bir katılım gösterildi.

Açılış konuşmasını Başkanımız Cengiz Balkan’ın yaptığı ve “Türkiye’de Yenilebilir Enerji Politikaları ” , ” Kooperatifçilik İyi Uygulamaları – Türkiye’den ve Yurtdışından Örnekler ” gibi konu başlıkları olan oturumlara bir çok önemli konuşmacılar katıldı. Konuşmacılara plaket taktiminden sonra çalıştay son buldu.