KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI İLANI

0
1005

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.04.2009 Salı Günü saat : 14.00 de  Liman içinde bulunan halk kütüphanesinde toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere İki adet Meclis katibinin seçilmesi

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin ilgili ayın ilk haftasının hangi  günü toplanacağına dair kararın alınması

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Encümene İki üye  seçilmesi

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Yılı içinde bir ay tatil edilmesinin hangi ay olacağına dair kararın alınması

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar komisyonunun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının Meclis kararı ile belirlenmesi.

8-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl gelir giderini ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini  denetlemek üzere

Meclis üyeleri arasından   en az üç en fazla beş kişiden oluşan Denetim  komisyonunun Kurulması

9-2009Yılı Geçiş döneminden başlamak üzere beş yıllık süreyi kapsayacak şekilde Küçükkuyu ZEUS festivalinin yapılması için karar alınması ve Zeus isminin değiştirilmesi

10-Madra dağı ve Kaz dağları Belediyeler Birliğine üye seçimi

11-Marmara Boğazı Belediyeler Birliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğine iki asil iki yedek olmak üzere üye seçilmesi

12-TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine iki üye seçilmesi

13- Belediyemizin Gelir –Gider ve hesaplarını inceletmek üzere  İçişleri Bakanlığından kontrolör talep edilmesi.

14- Kapanış