2015 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

2015 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.05.2015 Çarşamba Günü saat 09.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince 2014 yılı kesin hesabının görüşülmesi

2- Hasan TOP tarafından verilen 07.04.2015 tarihli satın alma talepli dilekçenin görüşülmesi

3- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,50LID pafta,154 Ada,1,2,3,4,5,6,7 ve 22 Nolu Parsellerde Bilal AYTAÇ, Eyüp AYTAÇ, Mustafa ŞEVİK, İsmail BERKİT, Sebile BERKİT ve Mehmet BİLGİÇ adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesi

4- Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 15.04.2015 gün ve 72722 Sayılı “Kamulaştırma Kanunun 30.Maddesine İstinaden Devir Talebi “ konusunun görüşülmesi

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden Belediyemize ait Mıhlı Mahallesi 283 ada 11 parsel’de bulunan taşınmazın içindeki Adatepe Köyü Tüzel kişiliğine ait hissenin satın alınması konusunun görüşülmesi