ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

0
54

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.02.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Cengiz BALKAN

Belediye Başkanı

GÜNDEM :

1-  Açılış ve Yoklama

2-  İş makinesi alımı  için iller Bankasından alınacak Kredi   ile ilgili konunun

görüşülmesi

3-  2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 15.maddesine istinaden Beldemizde

Bulunan işyerlerine ait 2010 yılı ilan reklam vergi miktarının belirlenmesi

4- Ocak ayında verilmesi gereken ilan reklam beyanname verme süresinin uzatılması

5- Tarihi kentler Birliğine üye olunması, 1 Asil ve 1 yedek üye seçilmesi

6- Belediyemizde tam zamanlı sözleşme ile çalışan hemşirenin ve  Teknikerin ,kısmi

zamanlı sözleşmeli çalışan Avukatın (Maliye Bakanlığının 12.01.2010 Gün ve 284

sayılı genelgesine istinaden) aylık ücretinin belirlenmesi

7- Mehmet ÇAM’a ait kat artışı ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı

Dosyasının görüşülmesi

8-  Küçükkuyu  4 pafta,134 ada,7 nolu parsel de Hasan Ali ÖZDEN’e ait zemin katın

ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hazırlanan  1/1000 ölçekli tadilat imar

planının görüşülmesi

9-  Küçükkuyu 1/4 pafta 237 ada,15-16 nolu parsellerde Saliha Özel GÜVENÇ’e ait

Konuttan ticaret alanına zemin kattan asma kata dönüştürme ile ilgili hazırlanan

1/1000 ölçekli tadilat imar   planının görüşülmesi

10-  Çanakkale ile Ayvacık ilçesi Adatepe köyü iskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu

parselde Semra ÇAKIR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat

imar planının görüşülmesi

11- Mülkiyeti Mazbut Hacı Süleyman efendi vakfına ait olan Adatepe köyü 289 ada,1

nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan mimari projenin çatı ile ilgili

bölümünün görüşülmesi

12- Kapanış

TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULURa