Ücret Tarifeleri

“2024 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

Belediye Meclisi’nin 08.12.2023 tarih 2023/97 sayılı kararıyla kabul edilen “2024 yılı Ücret Tarifesi” ve 2023/98 sayılı karar ile onaylanan “2024 yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi”

2024 yılı Ücret Tarifesi

2024 yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi

“2023 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

Belediye Meclisi’nin 09.12.2022 tarih 2022/83 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Ücret Tarifesi” ve 2022/84 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi”

2023 Yılı Revize Ücret Tarifesi