Ücret Tarifeleri

“2024 YILI ÜCRET TARİFESİ”

Belediye Meclisi’nin 08.12 2023 tarih ve 2023/97 sayılı kararıyla kabul edilen “2024 yılı Ücret
Tarifesi”

    2024 yılı Ücret Tarifesi    

 

 

 

 

 

 

 

“2023 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

Belediye Meclisi’nin 09.12.2022 tarih 2022/83 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Ücret Tarifesi” ve 2022/84 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi”

    2023 Yılı Revize Ücret Tarifesi