Ücret Tarifeleri

“2023 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

Belediye Meclisi’nin 09.12.2022 tarih 2022/83 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Ücret Tarifesi” ve 2022/84 sayılı kararı ile onaylanan “2023 yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi” aşağıdaki linklerde mevcuttur.

   2023 Yılı Ücret Tarifesi   

   2023 Yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi