Ücret Tarifeleri

“2022 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 05.08.2022 tarih 2022/54 ve 2022/55 sayılı kararları ile kabul edilen “Revize Gelir Tarifeler Cetveli” aşağıdaki linklerde mevcuttur.

   2022 Yılı Mali Hizmetler Revize Ücret Tarifesi   

   2022 Yılı Fen İşleri ve Çevre Koruma Revize Ücret Tarifesi   

 

 

Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 10.06.2022 tarih 2022/44 sayılı kararı ile kabul edilen “2022 Yılı Terminal Ücret Tarifesi” aşağıdaki linkte mevcuttur.

   2022 Yılı Terminal Ücret Tarifesi   

 

Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 10.12.2022 tarih 2021/58 sayılı kararı ile kabul edilen “2022 Yılı Ücret Tarifesi” ve 2021/59 sayılı karar ile onaylanan “2022 Yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi” dokümanları aşağıdaki linklerde mevcuttur.

   2022 Yılı Ücret Tarifesi   

   2022 Yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi