Ruhsat ve İşyeri Açma

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ
9207 sayılı yönetmelik, 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 04.07.1934 tarihli 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu, 14.06.1989 tarih ve 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Dair Kanun Hükmünden Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3 ana gruba ayrılmıştır.

Sıhhi Müesseseler
Gayri Sıhhi Müesseseler
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

RUHSAT MÜRACAATI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Yetkili idareden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.
Sıhhi Müessese açmak isteyen kişilere, gerekli belgelerle müracaat ettikten ve evraklarının eksik olmaması halinde, aynı gün içerisinde ruhsatı verilir.
Umuma Açık Eğlence Yerleri ruhsatı, müracaattan sonra Emniyet Müdürlüğü görüşü alındığından dolayı bir ay içerisinde sonuçlanır.
İtfaiye raporu, Gayri Sıhhi işyerleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ruhsat başvurularının tamamından istenmektedir.
İtfaiye raporu (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı vb. işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması gerekmektedir.
Gerekli evraklarla birlikte Müdürlüğümüze ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden işyeri açma ücreti, komisyon ücreti, ruhsat ücreti tahakkuk ettirilir ve ruhsat düzenlenir. 1 ay içerisinde ilgili iş yerine Ruhsat Denetim Komisyonu denetime gider, herhangi bir eksikliği var ise ek süre verilir. Eksikliklerin giderilmediği durumlarda ise ruhsat tek taraflı iptal edilir.

Sıhhi Müesseseler
1- Et ve Balık Ürünlerinin satıldığı yerler,
2- Bakkal, market, şarküteri, kuruyemiş, büfe, manav, kantin,
3- Lokanta, ayakta yeme-içme yerleri, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerleri.
4- Pastahaneler, unlu mamul satışı yapan yerler,
5- Berber, kuaför ve güzellik salonları,
6- Bankalar, serbest meslek kazanç sahipleri (doktor muayehaneleri, eczaneler, muhasebe büroları, avukatlık büroları),
7- Spor salonları (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kapsamı dışındakiler)
8- Eğitim Kurumları, dershaneler, çeşitli kurslar (dil, dans, güzel sanatlar, ehliyet kursları v.b.)
9- Ofis (Turizm acentaları, sigortacılar, emlak komisyoncuları, irtibat büroları)
10- Mağazalar.

Gayri Sıhhi Müesseseler:
1- Her türlü imalat yapılan işletmeler (ekmek fırını, unlu mamul ve pasta imalatı, meze imalatı v.b.)
2- Gıda paketleme yerleri (kuru kahve, çay, kuruyemiş, baharat v.b.)
3- Her türlü toptan satış yapan işletmeler,
4- Depolar,
5- Et parçalama yerleri,
6- Atölyeler (marangoz, konfeksiyon, seramik, ayakkabı v.b.),
7-Her türlü motorlu araç tamir ve bakım yerleri,
8- Oto yıkama yerleri,
9- Teknik servisler,
10- Halı yıkama yerleri, kuru temizlemeciler ve çamaşırhaneler.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri:
1- İçkili lokanta ve kafeteryalar, barlar, pavyonlar, diskotekler,
2- Kahvehaneler,
3- Oyun salonları (play station) ve internet kafeler,
4- Hamam, sauna ve masaj salonları,
5- Oteller ve pansiyonlar,
6- Sinema ve tiyatrolar,
7- Lunaparklar ve go-cart pistleri,
8- Düğün Salonları.

MESAFE ŞARTI:
Kahvehaneler, elektronik oyun merkezleri, içkili yerler gibi Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin, okul binalarından ve ilk orta öğrenim öğrencilerin barındığı öğrenci yurtları ile ana okullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre (100m) uzaklıkta bulunması gerekir. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iş yerleri aynı binada bulunmamalıdır.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gerekmektedir.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden bar, kahvehane, elektronik oyun merkezleri, açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin; okul, yurt, mabet, bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gerekmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER :

• Sıhhi Müessese Ruhsatı:

• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Kira kontratının aslı ve fotokopisi,
• Vergi levhası,
• Yerleşim yeri belgesi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• Meslek odası veya ticaret odası kaydı,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.
• Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı
• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Kira kontratının aslı,
• Vergi levhası,
• İkametgah senedi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• İtfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
• 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
• Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.
• Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Ruhsatı:
• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
• Kira kontratının aslı,
• Vergi levhası,
• İkametgah senedi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• 3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
• İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
• Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
• Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
• Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
• Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

RUHSAT DEVRİNDE İSTENEN BELGELER:
• Başvuru formu,
• Noterden devir sözleşmesi,
• Eski ruhsatın aslı,
• Kira kontratının aslı,
• Vergi levhası,
• Meslek odası veya Ticaret odası kaydı,
• Nüfus cüzdanı örneği,
• İkametgah senedi,
• 3 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise),
• Sicil gazetesi, İmza Sirküleri, faaliyet belgesi (şirket ise).
• Umuma Açık Eğlence Yerleri Devrinde ise Devir Ruhsatlarında gerekli evrakların yanında çalışanlara ait Sağlık Raporu, Sabıka Kaydı, İkametgah, Nüfus Cüzdan Örneği istenmektedir

• MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

• Dilekçe,
• Sabıka kaydı,
• Nüfus cüzdanı örneği,
• İkametgah senedi,
• 2 adet vesikalık fotoğraf,
• “Bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu,
• Ruhsat fotokopisi.

HAFTA TATİLİ RUHSATI :
• Dilekçe,
• Bir önceki yıla ait hafta tatil ruhsatının aslı,
• İlk defa hafta tatil ruhsatı alacaklar için, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının fotokopisi,
• 1 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise),
• Kaşe (şirket ise).

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ:

İRTİBAT:286-752-50-54/119