Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Görev ve Tanımı
Belediye-vatandaş arasında iletişimi sağlamak, Belediye hizmetlerinin kamuoyuna tanıtımı amacıyla basın bültenleri, afişler, broşürler hazırlamak, medya ile ilişkileri kurmak, kamuoyuna sunulacak materyalleri toplayıp iletimini sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmeye, aydınlatmaya yönelik toplantılar, brifingler düzenlemek, tanıtıcı organizasyonlarda bulunmak Basın ve Halkla İlişkiler Servisinin görevlerini kapsamındadır.

Çalışmalar
Belediye ile kamuoyu arasında iletişimi sağlamakla görevli Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz, belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurmanın yanı sıra, çeşitli toplantı ve organizasyonlarda Küçükkuyu Belediyesi’nin konu ile ilgili tespit ve önerilerini, olaylara yaklaşımını içeren tanıtıcı sunumları hazırlamaktadır.
Küçükkuyu Belediyesi’nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ilkesinden hareketle, belediye bünyesindeki çalışmaların tamamı doğru, eksiksiz, yansız olarak kamuoyuna ulaştırılmakta, kamuoyunun eğilimleri, yaklaşımı, tepkisi aynı anlayışla ilgili birimlere ve yönetim kademelerine aktarılmaktadır. Medya ile iletişim olanakları sağlanırken, bilişim teknolojileri, elektronik yayıncılık Servisimiz bünyesinde kullanılmaktadır.

Basın ile İlişkiler
Küçükkuyu Belediyesi’nin hizmetleri ve yatırımları, medyaya, medya aracılığıyla da kamuoyuna Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz kanalıyla yansıtılmaktadır.
Bu amaçla yerel ve ulusal basınla diyaloga geçilmekte, basın bültenleri, basın toplantıları ve Belediyemiz ile ilgili bilgiler görsel, sözel ve yazılı basına iletilmektedir.
Yerel’de yayınlanan gazete ve dergiler ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ile dergilerde belediyemiz ile ilgili yer alan haberler günlük olarak arşivlenmekte, değerlendirilerek, gereğini yerine getirmek üzere ilgili birimlere aktırılmaktadır.
Medya kuruluşlarının Belediye Başkanı ile iletişimi sağlanırken, özel haber, araştırma, röportaj, TV programlarıma katılım gibi istekler organize edilmekte, istenen tüm bilgiler, eksiksiz olarak medya mensuplarına ulaştırılmaktadır.
Servisimiz bünyesinde elektronik yayıncılık da yaygın olarak kullanmışta, basın bültenleri, belediye çalışmaları elektronik posta yoluyla ilgili medya kuruluşlarına gönderilmektedir. Yine, elektronik posta aracılığıyla servisimize ya da başkanlık makamına gelen talep ve öneriler incelenerek, gerekli birimlere aktarılmakta, yeniden vatandaşa geri dönülerek yanıtı verilmektedir.
Servisimiz basın bültenleri, basın toplantıları ile medyayı bilgilendirirken, belediyemiz etkinliklerini yerinde izleyemeyen medya mensuplarına fotoğraf servisi de sağlanmaktadır.
Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz, konumu gereği belediyenin tüm birimleri ile koordineli bir çalışma içinde. Altyapı hizmeti üreten birimler ile temel atma, açılış gibi etkinliklerde birlikte çalışılırken, servisimiz tarafından belediye çalışmalarını Nisan 2011 ayından itibaren Belediye hizmetlerini halkımıza daha iyi duyurabilmek için “KÜÇÜKKUYU EGE’NİN BAŞLADIĞI YER” adı ile üç ayda bir belediye bülteni hazırlanarak dağıtılmaktadır.

Halkla İlişkiler
Tören, ağırlama, tanıtım ve organizasyonları da üstlenen Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz, bu organizasyonlarda ilgili birimlerle işbirliğine giderek, açılış, ağaçlandırma, ödül, plaket dağıtımı gibi organizasyonların yazılı, sözlü ve görsel basın tarafından izlenmesini sağlamaktadır.
Basın ya da elektronik posta yoluyla belediyemize ulaşan şikayetler ilgili birimlere aktarılmakta, izlenmesi ve yanıtlanması sağlanarak, vatandaşla belediye arasında köprü görevi üstlenilmektedir.
Kurum içi halkla ilişkiler çalışması kapsamında personelin eğitimine yönelik olarak yapılan organizasyonlarda, basılı yayınlar ve sertifikaların hazırlanması konusunda destek sağlanırken, Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin fotoğraf çekimi talepleri yerine getirilmektedir.

Belediyemiz ve beldemiz hakkında bilgi isteğinde bulunan turist ve öğrenci gruplarına gerekli bilgiler sağlanmaktadır.
Ayrıca bayram ve özel günlerde kutlama mesajları, tebrikler hazırlanmakta, taziye mesajları, teşekkür mektupları yoluyla tanıtıma yönelik çalışmalar, ayrıca başkanımızın özel gün ve konularla ilgili mesajlarının SMS yoluyla vatandaşlara ulaştırılması servisimiz kanalıyla gerçekleştirilmektedir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

İrtibat Tel: 0286 752 50 54 / 115