02.07.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
263

Belediye Encümeninin 02.07.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:105
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne ait ATM (Bankamatik) cihazının kiralama sözleşmesi 07.06.2015 tarihinde dolmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde yapılacak olası kamulaştırma, yol, kanalizasyon vb. çalışmalar başlayıncaya kadar ilgili bankaya aynı yerin 08.06.2015 tarihinden itibaren aylık 500,00 TL (Beşyüz Türklirası) bedel ile kiralanmasının uygunluğuna, ilgili Banka ile Belediyemiz arasında Protokol düzenlenerek imzalanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:106
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da özellikle yaz döneminde toptancı arabalarının Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesinde ve Süleyman SAKALLI Caddesinde bulunan işyerlerine mal bırakmak üzere günün muhtelif saatlerinde gelmeleri ve çok dar olan bu sokaklara araç park etmeleri nedeniyle şehir içi trafiğinde ciddi aksamalar oluşmakta, halkımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz etmektedir. Bu nedenlerden ötürü Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesinde ve Süleyman SAKALLI Caddesine toptancı araçlarının 06.07.2015 tarihinden itibaren mallarını sabah 09:00 ile öğle 12:00 saatleri arasında indirmelerine, bu saatler dışında bahsi geçen caddelere park yaptırılmamasına, aksi takdirde gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına ve kararın cadde üzerindeki esnafa tebliğ edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:107
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet UÇAKCI, Necdet MEMİŞ, Güner COŞKUNCAN, Necati GÜLÜMSER, Aynur DAĞKIRAN Gökçetepe mah.3.Cadde No:53
Elif ERDOĞAN Sahil Mah.Kazım KARABEKİR 1.Cad.no:17

KARAR NO:108
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 22.06.2015 gün ve 195 sayılı yazısı ve ilgilisinin 12.06.2015 gün ve 310 sayılı başvurusuyla 30.06.2015 tarih ve 20152022 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi, 132 ada,9 ve 36 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii, İ17-D-18-D-4-C pafta, ada:132, 9 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii, İ17-D-18-D-4-C pafta, ada:132, 36 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:109
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Halide Edip ADIVAR Caddesi üzerinde Murat TUNA İnşaat Taah. Tur. Tic.Ltd. Şti tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 29.06.2015 gün ve 000156 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Murat TUNA İnşaat Taah. Tur. Tic.Ltd. Şti’ye 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:110
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Akarsu 3.sokak üzerinde yapı müteahhidi Ferhat ATALAY tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 25.06.2015 gün ve 000142 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre yapı müteahhidi Ferhat ATALAY’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:111
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Denizkent Sitesinde Aybars TARCAN tarafından şahsına ait taşınmazda inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 01.07.2015 gün ve 000172 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre mal sahibi Aybars TARCAN’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:112
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Denizkent Sitesinde Aybars TARCAN tarafından şahsına ait taşınmaza abone olmadan su bağlattığı 29.06.2015 gün ve 000171 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre mal sahibi Aybars TARCAN’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:113
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Gökçetepe Mahallesi Atatürk, Küçükçetmi ve Adnan MENDERES Caddelerinde Hanife YILMAZ’a ait ineklerin mahalle sakinlerinin bahçelerine zarar verdiği, dışkıları ile caddeleri kirlettiği 26.06.2015 gün ve 000139 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ile Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Talm.2.Bölüm 7.Madde 3.bendine istinaden mal sahibi Hanife YILMAZ’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:114
Belediyemiz Encümeni 02.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 60,000.000 TL (Altmışbin Türklirası) uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.