BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.09.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:154

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olan fakir ve muhtaç ailelerin öğrenci çocuklarının Mahalle Muhtarlarınca tespitinin yaptırılarak, tespit edilen öğrencilerin Muhtarlıktan temin edecekleri fakirlik belgesi getirmek şartıyla  okul kıyafetlerinin   ( Çanta, ayakkabı vb.) ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:155

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Belediyemiz Zabıta Amirliğine 27.08.2018 tarihinde telefon ile Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 2. Sokakta seyyar satıcı olduğu ve terazisinin eksik tarttığı yönünde yapılan  şikayetler üzerine Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yapılan kontrollerde Sinan KAYMAZ isimli şahsın 27.08.2018 tarihinde Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 2. Sokakta 17 SB 604 plakalı kamyoneti ile sebze meyve sattığı ve terazisinin bandrolsüz olduğu, eksik tarttığı tespit edilmiş olup, teraziye el konularak alınmıştır. Konu ile ilgili 27.08.2018 tarihinde saat 15:30’da fotoğrafları çekilerek 000033 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta uygula Yönetmeliğinin 12. Maddesinin (e) bendi gereği  ilgilisi Sinan KAYMAZ’a  259,00 (İkiyüzellidokuz) TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:156

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

06.09.2018 tarih ve 2851 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 09/08/2018 tarih ve  1855  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe  Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1a  pafta, 210  ada, 25  nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası  04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe  Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1a  pafta, 210  ada, 25  nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:157

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

06.09.2018 tarih ve 2852 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 06.09.2018  kayıt ve 1856 sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4d pafta, 230 ada, 13 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d19d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4d pafta, 230 ada, 13 parselde kayıtlı Bahçeli Kargir Ev vasıflı taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:158

KARAR ÖZETİ: Yeşil Alana Terk

06.09.2018 tarih ve 2853 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 06.09.2018  kayıt ve 1857 sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe  Mahallesi, Hacı Mustafa Tepe  Mevkii, i17d22b2b  pafta, 244  ada, 45  nolu parsel için hazırlanan yeşil alana terk dosyası  04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d22b2b  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe  Mahallesi, Hacı Mustafa Tepe Mevkii, i17d22b2b  pafta, 244  ada, 45  nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yeşil alana  olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

06.09.2018  tarihli Encümen  5  adet karardan ibarettir.