10.07.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
266

Belediye Encümeninin 10.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:136
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İfraz
10.07.2014 tarih ve 20142178 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu mıhlı Mahallesi 310 ada,13 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar Mevkii, pafta:İ17-D-18-C-3-B,ada:310 parsel 13’de bulunan 6.485,17 m2’lik zeytinlik vasıflı Fernur SÖZEN’e ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu 1.966,62 m2 lik kısmın yola ve 547,16 m2lik kısmın parka olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifraz sonucu geriye kalan;
A nolu parsel 1.180,28 m2 Tam İmar Parseli
B nolu parsel 2,791,11 m2 Tam İmar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:137
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fatma TOSUN Sahil mah.Süleyman SAKALLI Cad.Pakize Hanım Sokak No:2
Durali YILMAZ,Çetin BOLCAL Mıhlı Mah.230 ada,5 parsel
Nesrin ŞATIROĞLU Mıhlı Mah.Öğretmen Hüseyin ALPAR Sitesi
Hasan GÜZELİŞ Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.Pakize Hanım Sokak no:25
Hakan GÜZELİŞ Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.Pakize Hanım Sokak no:23
Zeynep NÖBET Mıhlı Mah.Osmantan 3.Sk.Nöbet Sitesi
Aytoklar Sitesi Sahil Mah.M.Cumhur ERSÜMER Cad.No:7
Ali Rıza CANITEZ,Mehmet AKIN,Fikran CANITEZ,Abdullah AKÇAY ,Ceylan CANER Sahil Mah.Zincirlikuyu Sokak No:7
Işık Sahil Sitesi Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Cad.
KARAR NO:138
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 06 DR 8275 plakalı aracın sahibi olan Nihal ALİKAYA tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 30.06.2014 tarihli 000020 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Nihal ALİKAYA’ya 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Nihal ALİKAYA tarafından 07.07.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:139
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 34 TZ 4969 plakalı aracın sahibi olan Aygül DEMİRBAŞ tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 01.07.2014 tarihli 000007 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Aygül DEMİRBAŞ’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Aygül DEMİRBAŞ tarafından 02.07.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:140
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 41 PY 841 plakalı aracın sahibi olan Pınar AKMAN tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 03.07.2014 tarihli 000027 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Pınar AKMAN’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:141
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 34 KY 3285 plakalı aracın sahibi olan Hakan ÖZKAN tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 07.07.2014 tarihli 000035 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Hakan ÖZKAN’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Hakan ÖZKAN tarafından 08.07.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:142
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi üzerinde Melek NEGÜZEL’e ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 06.07.2014 tarih ve 000033 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Melek NEGÜZEL’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:143
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Görsem Kooperatifine ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 03.07.2014 tarih ve 000042 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Görsem Kooperatifine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:144
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR Caddesi üzerinde Deniz KARAGÖZ’ün satış yaptığı pazar yerinin temizliğine uymadığı 27.06.2014 tarih ve 000031 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir.5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Belediye Zabıta Talimatnamesinin 5.bölümünün 21/11. maddelerine istinaden Deniz KARAGÖZ’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Deniz KARAGÖZ tarafından 03.07.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:145
Belediyemiz Encümeni 10.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yardım
Beldemiz Mıhlı Mahallesi Şarlak Sokak No:2 adresinde ikamet eden Dursen DERCAN 07.07.2014 tarihli dilekçesi ile oğlunun askere gittiğini ve maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek maddi yardım talebinde bulunmuştur. Dursen DERCAN hakkında Belediyemiz Zabıta Birimince yapılan incelemede, maddi durumlarının iyi olmadığı tespit edildiğinden 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılmasıyla ilgili Kanun gereğince, ilgiliye İl İdare Kurulu’nun 2014 yılı için almış olduğu yardım miktarı kadar Asker Aile Yardımı Yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin ‘n’ bendi gereğince Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.