10.12.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
342

Belediye Encümeninin 10.12.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:235
Belediyemiz Encümeni 10.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
02.04.2015 tarih ve 50 karar sayılı Belediyemiz Encümen kararı, 13.04.2015 tarihinde Küçükkuyu Truva Turizm Otobüs Yazıhanesine tebliğ edilmiştir. Ancak Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Belediyemiz otobüs terminalinin karşısında Çanakkale istikametinde Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’nın 02.04.2015 tarih ve 50 karar sayılı encümen kararına aykırı olarak otobüs terminaline girmeyerek karayolu üzerinde yolcu indirdiği 07.12.2015 gün ve 000551 sayılı zabıt varakası ile tespit edilen 17 ZD 999 plakalı Çanakkale Truva Turizm Tic.Ltd. Şti.’ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden 208,00 TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:236
Belediyemiz Encümeni 10.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet KORKUT Mıhlı Mah.Bağbaşı 3 Sk.no:26
Haydar TÜRK Gökçetepe mah.zeytinlik sokak no:28
Mehmet ÖZKAN,Behiye ÖZKAN Gökçetepe mahZeytinlik 2.sk.no:21
Selamettin OĞUZ,Nilgül OĞUZ,Ahmet POLAT,Erdoğan DURMAZ Gökçetepe Mah.Gelişim Sk.Oğuz Apt..no:4