12.03.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
49

KARAR NO:37
Belediyemiz Encümeni 12.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İkramiye
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin son fıkrasına istinaden Kurumumuzda çalışmakta olan Tekniker Musa ÖREN’e görevini yaparken göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle 20.000 X 0.079308 = 1.586,16 (BinbeşyüzseksenaltıTürk lirasıOnaltıkuruş) TL ikramiye ödenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.