12.05.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
231

Belediye Encümeninin 12.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO: 85
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 04.05.2016 tarih ve 138 sayılı yazısı ile okulun 3-A sınıfının eğitim gezisi amacıyla 26.05.2016 tarihinde İzmir’e yapacağı gezi için Kurumumuz araçlarından birinin görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 86
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; 05.05.2016 tarih ve 20161367 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17d22d4b pafta,244 ada,45 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d22d4b imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 244 ada,45 parselde zeytinlik vasıflı Ahmet UÇAR (1/3 Hisse), Muharrem TOSUN (2/3 hisse) intikal işlemi sonucu Kübra TOSUN (1/6 Hisse)- Zeki TOSUN (1/6 Hisse)- Mustafa TOSUN(1/6 Hisse)- Belgin TOSUN(1/6 Hisse) adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Hacı Mustafa Tepe Mevkii, İ17d22d4b pafta,244 Ada, 45 parselde zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve yeşil alana olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 87
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; 12.05.2016 tarih ve 20161366 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi İ17d23a2a pafta,190 ada,16 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 01.08.2012 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d23a2a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı, tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır.İlgi yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17d23a2a pafta,190 Ada, 16 parselde Ahmet Turgut YELKEN adına kayıtlı Avlulu Kargir Ev vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:88
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 06.05.2016 gün ve 173 sayılı yazısına istinaden 12.05.2016 tarih ve 20161365 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Mıhlı Mahallesi İ17d23a2a pafta,162 ada, 6 ve 14 nolu parseller için hazırlanan tevhid dosyası, 20.06.2003 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a2a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 162 ada,14 parselde zeytinlik vasıflı Hasan Basri DÜNDAR adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur yazısına istinaden, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17D-23-A-2-A Pafta, 162 Ada, 14 parselde Zeytinlik vasıflı Hasan Basri DÜNDAR’a ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, İ17D-23-A-2-A Pafta, 162 Ada, 6 parselde arsa vasıflı Hasan Basri DÜNDAR’a ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:89
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 1.sokakta İsmail SAĞLAM tarafından yapılan inşaatta kazı çalışması esnasında şehir şebeke su boru hattını patlatarak zarar verdiği Belediyemiz Zabıtalarınca fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir. Tutulan tutanağa istinaden tahmini hesaplanan boşa akmış olan 250 m3 su bedeli ve malzeme ve işçilik ücretinin İsmail SAĞLAM’dan tahsiline, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:90
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Akbank Türk Anonim Şirketi Altınoluk Şubesi Şube Müdürü Cemal ÖZBERKSOY ve Oper yön. Elif KORKMAZ ortak imzalı 27.04.2016 tarih ve 56 sayılı ATM cihazı protokolünün yenilenmesi talepli yazısı gündeme geldi. Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Türkiye İş Bankasına ait ATM ünitesinin yanında bulunan Akbank T.A.Ş.’ne ait ATM (Bankamatik) cihazının kira sözleşmesi 17.05.2016 tarihinde dolacaktır. Söz konusu yazıya istinaden yapılan görüşmeler neticesinde kiralama sözleşmesinin bitim tarihi olan 17.05.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17.05.2016-17.05.2019 tarihleri arasında ilk yıl 6.000 TL ( Altıbin) olmak üzere 17.05.2016-17.05.2019 yılları için tekrardan üç yıllığına kiralanmasının uygunluğuna, diğer yıllar için TEFE ve TÜFE artışlarına göre kira bedelinin düzenlenmesine ve ilgili Banka ile Belediyemiz arasında Protokol düzenlenerek imzalanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:91
Belediyemiz Encümeni 12.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid yola terk
12.05.2016 tarih ve 20161369 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Mıhlı Mahallesi i17d23a1a pafta, 358 ada, 2,3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, ,20.06.2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. 358 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, i17d23a2a pafta, 358 Ada, 3 parselde zeytinlik vasıflı Bahri KOCASOY adına kayıtlı taşınmaz, 358 ada,4 parsel de arsa vasıflı Bahri KOCASOY adına kayıtlı taşınmaz ve 358 ada,2 nolu zeytinlik vasıflı Sebahat KOCASOY ( 2/8 hisse) , İbrahim KOCASOY ( 3/8 hisse), Fatma KOCASOY ( 3/32 hisse ) , Bahri KOCASOY ( 9/64 hisse) , Beyza KOCASOY ( 9/64 hisse) adına kayıtlı taşınmazların tevhid edilerek hazırlanan yolaterk dosyasının hazırlanan imar uygulama dosyası plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, i17d23a2a pafta, 358 Ada, 3 parselde zeytinlik vasıflı Bahri KOCASOY adına kayıtlı taşınmaz, 358 ada,4 parsel de arsa vasıflı Bahri KOCASOY adına kayıtlı taşınmaz ve 358 ada,2 nolu zeytinlik vasıflı Sebahat KOCASOY ( 2/8 hisse) , İbrahim KOCASOY ( 3/8 hisse), Fatma KOCASOY ( 3/32 hisse ) , Bahri KOCASOY ( 9/64 hisse) , Beyza KOCASOY ( 9/64 hisse) adına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.