12.11.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
103

Belediye Encümeninin 12.11.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:220
Belediyemiz Encümeni 12.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Dr.Fazlı sokak no:52 adresinde Nursevil KARAKAYA ve Emine İnci KESKİN adlarına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:221
Belediyemiz Encümeni 12.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halilefendi Caddesi üzerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.10.Böl.77.Mad.5.bendine istinaden yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaptığı 10 Z 2069 plakalı kamyonet ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 09.11.2015 gün ve 1 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Selçuk KAYMAZ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:222
Belediyemiz Encümeni 12.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Suat ERDEM tarafından verilen 10.11.2015 tarih ve 20151746 kayıt sayılı dilekçesi gündeme geldi. Yapılan değerlendirme neticesinde itiraz dilekçesinin kabülüne, kesilmiş olan idari para cezasının iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:223
Belediyemiz Encümeni 12.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 12.11.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Karaotlark Mevkii, İ17D-18-C-3-B Pafta, 310 Ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı Fatma DEMİRKUL adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola ve park olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:224
Belediyemiz Encümeni 12.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 12.11.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 210 Ada, 8 parselde arsa vasıflı Talia EROĞLU, İbrahim EROĞLU ve Fatime ŞEVİK ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 210 Ada,9 parselde arsa vasıflı Ahmet ÖZTÜRK ’e ait taşınmazların tevhidine, tevhid sonucu oluşan A nolu tam imar parselinin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.