15.05.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
138

Belediye Encümeninin 15.05.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:83
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Yaz sezonu gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu liman içine 16.05.2014 Cuma gününden itibaren motorlu araç girişinin yasaklanmasına, bisikletlerin ise sadece gece saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında girmemesine ve bu şekilde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:84
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 12.05.2014 tarih ve 151 sayılı yazısı ile okulun 4-B ve 4-A sınıflarını eğitim gezisi amacıyla Çanakkale’ye yapacağı gezi için Kurumumuz araçlarından birinin görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:85
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Turgut ÖZGEN El İş Sitesi
Utku ŞEN,Veysel KARKI,Durmuş ALTAY,İlhan ŞEN Gökçetepe mah.Değirmen 2.Sk.No:6
Caner YILMAZ,Eyüp GENÇ,Ümmühan BABACAN Mıhlı mah.Bağbaşı 12.sk.no:5
Yasemin İZMİRLİ Gökçetepe Mah.Barbaros Cad.No:35
Şükran AKTAŞ Mıhlı Mah.Yudum 1.sk.no:16
Ali DERE,Müjdat KAYA,Mustafa SÖNMEZ,Mustafa KALDI,Nagehan Serpil COŞKUN Sahil Mah.Hüseyin BURNAZ 2 no:52
Bedriye ÇÖLGEÇEN Mıhlı Mah.Yalıpınarı 1.Sk.
Salih GÜL Mıhlı Mah.Rauf DENKTAŞ Cad.Bahçeli 1.sk
İbrahim ALTAY Gökçetepe Mah.Değirmen Sk.no:8
Cezmi KAHVECİOĞLU Sahil Mah.Aşık VEYSEL sk.no:6

KARAR NO:86
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141376 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-A adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatlarda sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda A blokta 74,33 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı müteahhidi Yıldız EROL’a 5.638,45 TL (BeşbinaltıyüzotuzsekizTürkLirasıKırkbeşKuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı müteahhidi Yıldız EROL için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:87
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141376 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-A adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda A blokta 74,33 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden Şantiye şefi Gökhan OCAK’a 5.638,45 TL (BeşbinaltıyüzotuzsekizTürkLirasıKırkbeşKuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:88
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141376 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-A adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda A blokta 74,33 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:89
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141377 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-B adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda B blokta 4,00 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 08 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı müteahhidi Yıldız EROL’a 679,00 TL (AltıyüzyetmişdokuzTürkLirası) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı müteahhidi Yıldız EROL için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:90
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141377 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-B adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda B blokta 4,00 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 08 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden şantiye şefi Gökhan OCAK’a 679,00 TL (AltıyüzyetmişdokuzTürkLirası) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, şantiye şefi Gökhan OCAK için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:91
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141377 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-B adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda B blokta 4,00 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 08 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:92
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141378 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-C adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda C blokta 21,44 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 09 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden şantiye şefi Gökhan OCAK’a 1,626.37 TL (BinaltıyüzyirmialtıTürkLirasıOtuzyedikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, şantiye şefi Gökhan OCAK için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:93
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141378 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-C adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda C blokta 21,44 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 09 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı müteahhidi Yıldız EROL’a 1,626.37 TL (BinaltıyüzyirmialtıTürkLirasıOtuzyedikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:94
Belediyemiz Encümeni 15.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 20141378 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:22-C adresinde tapuda İ17D18C3A,148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatların sorumlu yapı denetim firması tarafından sözleşmesi feshedilen ve projeye aykırı kısımlarda kapatılan alanlar yapıldığından yapılan kontroller sonunda C blokta 21,44 m2’lik projeye aykırı ve kapatılan alan için Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 06.05.2014 tarih ve 09 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.