16.04.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
96

Belediye Encümeninin 16.04.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:57
Belediyemiz Encümeni 16.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk
31.03.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi, 187 ada,22 nolu parsel için Yüklenici Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çay Mahallesi, mevkii, İ17-D–23-A-1-B pafta, 187 Ada,22 parselde Arsa vasfında Mehmet KAHRAMAN ve Mahmut KAHRAMAN adlarına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:58
Belediyemiz Encümeni 16.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk
16.04.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi, 291 ada,15 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 08.04.2015 tarih ve 3735 sayılı yazısıyla hazırlanmış olan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Köyü, Ortamahalle mevkii, İ17-D–23-A-1-A pafta, 291 Ada,15 parselde Kagir İki Ad. Okul Bina ve Bahçe vasfında mülkiyeti Maliye Hazinesine, Çanakkale İli Tüzel Kişiliği adına tahsisli taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:59
Belediyemiz Encümeni 16.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Bağbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgay DEDEOĞLU tarafından verilen 14.04.2015 tarihli dilekçe gündeme geldi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine istinaden beldemizde yapımı devam eden Camiinin tuvaletleri ile çevre duvarlarının işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin ücretsiz olarak hibesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:60
Belediyemiz Encümeni 16.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesi yol kenarında Kurumumuzca dikilen elektrik direğine Secur Verdi Güvenlik Hizmetleri A.Ş. firmasına ait 34 TB 3645 plakalı aracın çarptığı ve zarar verdiği 13.04.2015 gün ve 000107 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilerek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile Belediye Zabıta Tal.2.Böl. 7/5.maddeleri gereğince -208.00 (İkiyüzsekiz) TL idari para cezası yazılmıştır. Yapılan değerlendirme sonunda Secur Verdi Güvenlik Hizmetleri A.Ş. firmasına 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, ilgili firmadan zarar verilen elektrik direğinin bedelinin de alınmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.