16.06.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
159

Belediye Encümeninin 16.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:108
Belediyemiz Encümeni 16.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZET: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 04.04.2016 gün ve 124 sayılı yazısına istinaden 16.06.2016 tarih ve 20161753 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Adatepe Köyü, İ17d19d4a pafta,514 ada, 31 ve 32 nolu parseller için hazırlanan tevhid dosyası, 01.08.2012 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d19d4a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı belirtilen yazıya istinaden, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Kocabayır Mevkii, İ17D-19-D-4-A Pafta, 514 Ada, 32 parselde arsa vasıflı Şefika TUNCER’e ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Kocabayır Mevkii, İ17D-19-D-4-A Pafta, 154 Ada, 31 parselde arsa vasıflı Şefika TUNCER’e ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) ,birleştirmeden dolayı oluşacak kot farkında öncelikle istinat duvarı yapılması şartıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:109
Belediyemiz Encümeni 16.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZET: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Suzan SÖKMENER Mıhlı Mah.Fatih sultan Mehmet Cad. no:1
Turan SÖNMEZ Gökçetepe Mah.Adnan MENDERES Cad.no:41/6 213 ada 4 parsel

Fatma Feryal TANFER Mıhlı Mah.Fatih sultan Mehmet Cad. no:3
Mustafa CURA Gökçetepe Mah.Barış 1.sokak no:34
Mehmet ÖZTÜRK Gökçetepe Mah.Şen sokak no:2